Obavijest o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom pravilnika iz područja osiguranja

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću će trajati u razdoblju od 10. ožujka 2017. do 9. travnja 2017. godine.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predloženi tekst pravilnika može uputiti putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.