Obavijest o savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću

Vijest objavljena 14. rujna 2018.

Hanfa je otvorila savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom prijedloga Pravilnika o izdavanju suglasnosti i kriterijima za procjenu primjerenosti članova uprave, nositelja ključnih funkcija i imatelja kvalificiranog udjela u investicijskom društvu te Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad investicijskom društvu, tržišnom posredniku, podružnici iz treće zemlje, registrima osoba ovlaštenih obavljati usluge i aktivnosti iz Zakona o tržištu kapitala te statusnim promjenama investicijskog društva.

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću trajat će od 13. do 27. rujna 2018.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predložene tekstove pravilnika može uputiti putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.