Obavijest o savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika koji uređuju poslovanje MOD-a

Objavljeno: 18. studenoga 2019.

Hanfa je otvorila savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika koji uređuju poslovanje mirovinskih osiguravajućih društava:

 

  • Pravilnik o uvjetima za obavljanje ključne funkcije u mirovinskom osiguravajućem društvu
  • Pravilnik o uvjetima za izdavanje odobrenja za rad i odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u mirovinskom osiguravajućem društvu
  • Pravilnik o uvjetima za obavljanje funkcije člana uprave i člana nadzornog odbora mirovinskog osiguravajućeg društva.

 Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću će trajati u razdoblju od 18. studenog do 28. studenog 2019. godine.

 

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predložene tekstove pravilnika može uputiti putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.