Obavijest o savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika koji se donose temeljem Zakona o tržištu kapitala

Vijest objavljena: 11.7.2019.

Hanfa je otvorila savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom:

  • Pravilnika o strukturi, sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i revizorskog izvješća te primjeni kontnog plana za središnji depozitorij vrijednosnih papira
  • Pravilnika o planu oporavka, kriterijima značajnosti i pokazateljima trenda koji ukazuju na nemogućnost kontinuiranog ispunjavanja uvjeta za rad i izdvajanju značajnih aktivnosti i procesa središnje druge ugovorne strane
  • Pravilnika o strukturi, i sadržaju, načinu i rokovima dostave godišnjih financijskih izvještaja i revizorskog izvješća te primjeni kontnog plana za središnje druge ugovorne strane

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću će trajati u razdoblju od 8. do 19. srpnja 2019. godine.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predložene tekstove pravilnika može uputiti putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.