Obavijest o savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika koji se donose temeljem Zakona o osiguranju

Vijest objavljena: 15.5.2019.

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o reviziji u društvu za osiguranje te u vezi s nacrtom Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o statističkim standardima osiguranja.

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću će trajati u razdoblju od 14. svibnja do 4. lipnja 2019. godine.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predložene tekstove pravilnika može uputiti putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.