Obavijest o savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika iz područja investicijskih fondova

Objavljeno: 15. studenoga 2019.

Hanfa je otvorila savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika iz područja investicijskih fondova:

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine AIF-a i cijene udjela AIF-a

- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju neto vrijednosti imovine UCITS fonda i cijene udjela u UCITS fondu

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću će trajati u razdoblju od 15. studenog do 29. studenog 2019. godine.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predložene tekstove pravilnika može uputiti putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.