Obavijest o savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika i uputa iz područja leasinga i faktoringa

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom:

  • Pravilnika o izmjeni Pravilnika o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava
  • Upute za popunjavanje financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava
  • Pravilnika o izmjeni pravilnika o kontnom planu leasing društava
  • Pravilnika o izmjeni pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring društava
  • Upute za popunjavanje financijskih i dodatnih izvještaja faktoring društava
  • Upute za primjenu kontnog plana za leasing društava.

Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću će trajati u razdoblju od 13. do 20. prosinca 2017. godine.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predložene tekstove pravilnika i uputa može uputiti putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.