Obavijest o održavanju prvog ispitnog roka za provjeru znanja u području tržišta kapitala, mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava – 16. prosinca 2019.

Objavljeno: 12. studenoga 2019.

Prvi ispitni rok ispitnoga razdoblja za provjeru znanja i stjecanje kvalifikacija za pružanje informacija o investicijskim proizvodima i uslugama, brokerske poslove i investicijsko savjetovanje te ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i stjecanje kvalifikacija za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom, koje se sastoji od dva ispitna roka, održat će se u ponedjeljak, 16. prosinca 2019. u prostorijama RRiF Visoke škole za financijski menadžment, Martićeva 29, Zagreb, s početkom u 9.00 sati.

Rok za prijave za pristupanje ispitu naveden u Obavijesti u vezi s održavanjem obrazovnog programa i ispita za provjeru znanja u području tržišta kapitala, mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava, objavljenoj 5. studenoga 2019., zbog operativnih i organizacijskih razloga te zahtjeva tržišta produljuje se do srijede, 20. studenoga 2019.

U razmatranje će se uzeti samo oni zahtjevi koji se fizički dostave ili zaprime u Hanfu (Ulica Franje Račkoga 6, Zagreb) s ostalom potrebnom dokumentacijom, bez obzira na način dostave, zaključno s danom 20. studenoga 2019. u 11 sati.

Kandidati će se prilikom pristupanja polaganju ispita morati identificirati dokumentom s fotografijom zbog čega je potrebno doći najkasnije do 8.45 sati.

Ispit se piše neizbrisivom olovkom te je dopuštena upotreba kalkulatora.

Za vrijeme trajanja ispita nije dopušteno korištenje literature, tablet-uređaja, mobilnih telefona, pametnih telefona i sl., niti na bilo koji način ometati održavanje ispita.

Ispit će trajati:

  • za pružanje informacija o investicijskim proizvodima i uslugama: 1 sat
  • za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova: 2 sata i 30 minuta
  • za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom: 2 sata i 30 minuta
  • za brokerske poslove: 2 sata
  • za investicijsko savjetovanje: 2 sata i 30 minuta

Da bi položio ispit kandidat mora ostvariti najmanje 60 posto točnih odgovora za prolaznost po pojedinom sadržaju kolegija.

Popis kandidata koji mogu pristupiti ispitu biti će objavljen najkasnije tjedan dana prije ispitnog roka.

Ujedno napominjemo kako će se drugi ispitni rok ovoga ispitnog razdoblja održati u drugoj polovici siječnja 2020. godine, o čemu će Hanfa na svojim mrežnim stranicama pravodobno detaljnije obavijestiti zainteresiranu javnost.

Za sve dodatne informacije pogledajte relevantne pravilnike i Vodič za ispite u organizaciji Hanfe, koji su dostupni na našoj stranici Ispiti u organizaciji Hanfe, a za sva dodatna pojašnjenja obratite se na kontakt:

Maša Perleta

01/6173-219

masa.perleta@hanfa.hr