Obavijest o održavanju prvog ispitnog roka za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova – 19. svibnja 2018.

Vijest objavljena: 14.5.2018.

Prvi ispitni rok za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova održat će se u subotu 19. svibnja 2018. u prostorijama Hanfe, Miramarska 24b, Zagreb.

Ispit će se održati s početkom u 9 sati.

Kandidati će se prilikom pristupanja polaganju ispita morati identificirati s dokumentom sa slikom zbog čega je potrebno doći u 8.45 sati.

Ispit se piše neizbrisivom olovkom te je dopuštena upotreba kalkulatora.

Za vrijeme trajanja ispita nije dopušteno korištenje literature, PDA i smart phone uređaja, kao ni upotreba mobilnih telefona.

Kandidatima će na samom ispitu biti podijeljene formule iz sadržaja Kvantitativne metode – Financijska matematika i Statistika (unutar 2. kolegija Financijsko-računovodstveni dio).

  1. Popis kandidata koji mogu pristupiti ispitu za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, a koji polažu sve kolegije (3 kolegija)

Za kandidate na ovom popisu ispit će trajati 2 sata i 30 minuta.

Da bi položio ispit kandidat s ovog popisa mora ostvariti najmanje:

  • 60% točnih odgovora iz 1. kolegija, sadržaja a)
  • 60% točnih odgovora iz 1. kolegija, sadržaja b)
  • 60% točnih odgovora iz 2. kolegija, sadržaja a)
  • 60% točnih odgovora iz 2. kolegija, sadržaja b)
  • 60% točnih odgovora iz 3. kolegija

  1. Popis kandidata koji mogu pristupiti ispitu za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, a koji polažu 1. kolegij, samo a) sadržaj i 3. kolegij

Za kandidate na ovom popisu ispit će trajati 1 sat i 15 minuta.

Da bi položio ispit kandidat s ovog popisa mora ostvariti najmanje:

  • 60% točnih odgovora iz 1. kolegija, sadržaja a)
  • 60% točnih odgovora iz 3. kolegija

Na ovom popisu se nalaze kandidati koji polažu navedeni kolegij u skladu s člankom 13. stavkom 1. točkom 2. Pravilnika o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika (NN, br. 133/15).

U slučaju da se netko od prijavljenih osoba ne nalazi na popisu, kao i za sve dodatne informacije i objašnjenja, obratite se na kontakt:

Aleksandra Bojanić
01/6173-448
aleksandra.bojanic@hanfa.hr