Obavijest o održavanju ispita u lipnju 2018. za zastupnike u osiguranju odnosno posrednike u osiguranju i reosiguranju

Vijest objavljena: 11.6.2018.

Četvrti (IV.) ispitni rok u 2018. godini za provjeru stručnih znanja za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju, održat će se 18. i 19. lipnja 2018. u Hotelu International, Zagreb, Miramarska 24.

Pravo pristupa ispitu imaju sljedeći kandidati, i to u terminima kako slijedi:

Napomena: U skladu s člankom 3. stavkom 9. Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije  za  nadzor  financijskih  usluga  (NN,  br.  128/17),  u slučaju  da kandidat  nije  u  mogućnosti  pristupiti  provjeri  stručnih  znanja  za  dobivanje  ovlaštenja  za obavljanje  poslova  zastupanja  u  osiguranju  odnosno  posredovanja  u  osiguranju  i reosiguranju, potrebno je da o tome  pisano obavijesti Hanfu (na adresu Miramarska 24 B, Zagreb) najkasnije dva radna dana prije održavanja provjere stručnih znanja te će se u tom slučaju iznos uplaćene naknade propisane navedenim Pravilnikom  o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga vratiti uplatitelju.