Obavijest o održavanju drugog ispitnog roka za provjeru znanja u području tržišta kapitala, mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava u veljači 2020.

Objavljeno: 13. siječnja 2020.

Drugi ispitni rok ispitnoga razdoblja za provjeru znanja i stjecanje kvalifikacija za pružanje informacija o investicijskim proizvodima i uslugama, brokerske poslove i investicijsko savjetovanje te ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i stjecanje kvalifikacija za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom, koje se sastoji od dva ispitna roka, održat će se u utorak, 11. veljače 2020. u prostorijama HGK, Draškovićeva 45, Zagreb, s početkom u 9.00 sati.

 U razmatranje će se uzeti samo oni zahtjevi koji se fizički dostave ili zaprime u Hanfu (Ulica Franje Račkoga 6, Zagreb) s ostalom potrebnom dokumentacijom, bez obzira na način dostave, zaključno s danom 27. siječnja 2020. godine.

Kandidati će se prilikom pristupanja polaganju ispita morati identificirati dokumentom s fotografijom zbog čega je potrebno doći najkasnije do 8.45 sati.

Ispit se piše neizbrisivom olovkom te je dopuštena upotreba kalkulatora.

Za vrijeme trajanja ispita nije dopušteno korištenje literature, tablet-uređaja, mobilnih telefona, pametnih telefona i sl., niti na bilo koji način ometati održavanje ispita.

Ispit će trajati:

  • za pružanje informacija o investicijskim proizvodima i uslugama: 1 sat
  • za brokerske poslove: 2 sata
  • za investicijsko savjetovanje: 2 sata i 30 minuta
  • za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova: 2 sata i 30 minuta
  • za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom: 2 sata i 30 minuta

 

Da bi položio ispit kandidat mora ostvariti najmanje 60 posto točnih odgovora za prolaznost po pojedinom sadržaju kolegija.

Popis kandidata koji mogu pristupiti ispitu biti će objavljen najkasnije pet dana prije održavanja drugog ispitnog roka.

Sve dodatne informacije vezane uz prijavu i polaganje ispita u organizaciji Hanfe možete pronaći na sljedećem linku

Ispiti u organizaciji Hanfe,

dok se za sva dodatna pojašnjenja vezana uz prijavu i polaganje ispita možete obratiti na kontakt:

Maša Perleta

01/6173-219

masa.perleta@hanfa.hr