Obavijest o održavanju drugog ispitnog roka za provjeru znanja iz područja tržišta kapitala, mirovinskih fondova i mirovinskih osiguravajućih društava u studenom 2020.

Objavljeno: 9. listopada 2020

Drugi ispitni rok ispitnoga razdoblja za provjeru znanja i stjecanje kvalifikacija za pružanje informacija o investicijskim proizvodima i uslugama, brokerske poslove i investicijsko savjetovanje te ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova i stjecanje kvalifikacija za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom, koje se sastoji od dva ispitna roka, održat će se u četvrtak, 5. studenoga 2020. u prostorijama Hrvatske gospodarske komore, Rooseveltov trg 2, Zagreb, s početkom u 9.00 sati, uz obvezu pridržavanja svih preporučenih mjera Stožera civilne zaštite RH za sprječavanje širenja zaraze koronavirusom.

U razmatranje će se uzeti samo oni zahtjevi koji se fizički dostave ili zaprime u Hanfu (Ulica Franje Račkoga 6, Zagreb) s ostalom potrebnom dokumentacijom, bez obzira na način dostave, do 19. listopada 2020. godine.

Zahtjevi sa pripadajućom dokumentacijom predaju se osobno (putem Pisarnice Hanfe svakim radnim danom u vremenu od 9-14 sati) ili preporučeno putem pošte na adresu Franje Račkoga 6, Zagreb.

Prijava za pristupanje ispitu podnosi se Hanfi na sljedećem obrascu:

Prijava za polaganje ispita (informiranje, brokerski poslovi, investicijsko savjetovanje),

Prijava za polaganje ispita (mirovinski fondovi, mirovinska osiguravajuća društva)

 

Kandidati će se prilikom pristupanja polaganju ispita morati identificirati dokumentom s fotografijom zbog čega je potrebno doći najkasnije do 8.50 sati.

Ispit se piše neizbrisivom olovkom te je dopuštena upotreba kalkulatora.

Za vrijeme trajanja ispita nije dopušteno korištenje literature, tablet-uređaja, mobilnih telefona, pametnih telefona i sl., niti na bilo koji način ometati održavanje ispita.

Ispit će trajati:

  • za pružanje informacija o investicijskim proizvodima i uslugama: 1 sat
  • za brokerske poslove: 2 sata
  • za investicijsko savjetovanje: 2 sata i 30 minuta
  • za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova: 2 sata i 30 minuta
  • za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom: 2 sata i 30 minuta

 

Da bi položio ispit kandidat mora ostvariti najmanje 60 posto točnih odgovora za prolaznost po pojedinom sadržaju kolegija.

Popis kandidata koji mogu pristupiti ispitu biti će objavljen najkasnije pet dana prije održavanja ispitnog roka.

Također, u slučaju promjene okolnosti u vezi s epidemiološkom situacijom u pogledu koronavirusa koje bi izazvale i promjene povezane s održavanjem ispitnog roka u listopadu 2020., Hanfa će bez odgode objaviti odgovarajuću obavijest na svojim mrežnim stranicama.

Za sve dodatne informacije pogledajte relevantne pravilnike i Vodič za ispite u organizaciji Hanfe, koji su dostupni na našoj stranici Ispiti u organizaciji Hanfe.

 

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama možete se obratiti na kontakt:

Maša Perleta

01/6173-219

masa.perleta@hanfa.hr