Obavijest o konačnim rezultatima prvog ispitnog roka za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova održanog 19. svibnja 2018. i zaprimanju prijava za drugi rok 16. lipnja 2018.

Vijest objavljena: 4.6.2018.

Dana 1. lipnja 2018. završio je predviđeni rok za uvid u ispite za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova te Hanfa objavljuje konačne rezultate prvog ispitnog roka koji je održan 19. svibnja 2018.:

Drugi ispitni rok za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova održat će se 16. lipnja 2018. godine.

Hanfa napominje kako prijave za drugi ispitni rok za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova traju od 5. ožujka 2018. te će se nastaviti zaprimati do 8. lipnja 2018. do 10 sati. U razmatranje će se uzeti samo oni zahtjevi koji se do navedenog roka fizički dostave ili stignu u Hanfu (Miramarska 24b, Zagreb) s ostalom potrebnom dokumentacijom, bez obzira na način dostave.

Prvi i drugi ispitni rok međusobno su neovisni te drugi ispitni rok mogu prijaviti i istom pristupiti i kandidati koji se nisu prijavili i pristupili ispitu na prvom ispitnom roku.

Prijave dostavljene telefaxom ili elektroničkom poštom ne zaprimaju se.

Prijave dostavljene nakon navedenog roka neće se uzeti u razmatranje.

Po zaprimanju uredno dostavljenog zahtjeva za pristupanje ispitu, Hanfa će kandidatima koji zadovoljavaju uvjete propisane člankom 5. stavkom 1. Pravilnika o obrazovnom programu i ispitu za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnik (NN, br. 133/15) na adresu elektroničke pošte koju su naveli u zahtjevu dostaviti korisničko ime i zaporku te upute za pristup materijalima za pripremu ispita.

Zahtjev za pristupanje ispitu sa svom potrebnom dokumentacijom podnosi se Hanfi na obrascu koji se nalazi pod Ispiti u organizaciji Hanfe / Ovlašteni upravitelji mirovinskih fondova, ovlašteni upravitelji mirovinskih osiguravajućih društava, brokeri i investicijski savjetnici / Zahtjev za pristupanje ispitu.

Kandidati koji su se prijavili za pristupanje prvom ispitnom roku, uz Zahtjev za pristupanje drugom ispitnom roku dostavljaju samo dokaz o podmirenoj naknadi za pristupanje ispitu.

Informacije o visini i uplati naknade nalaze se u dokumentu Naknade koji je dostupan pod Ispiti u organizaciji Hanfe / Ovlašteni upravitelji mirovinskih fondova, ovlašteni upravitelji mirovinskih osiguravajućih društava, brokeri i investicijski savjetnici.

Detaljne informacije o vremenu i mjestu održavanja ispita te popis kandidata koji mogu pristupiti ispitu Hanfa će objaviti naknadno putem svoje internetske stranice.

Ostale važne napomene

Hanfa posebno ističe članak 13. stavak 1. Pravilnika, kojim je određen sadržaj ispita za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova za kandidate koji su:

  • stekli uvjerenje o položenom ispitu za brokera nakon 1. siječnja 2009.
  • stekli uvjerenje o položenom ispitu za investicijskog savjetnika nakon 1. siječnja 2009.
  • položili ispit za stjecanje licence za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom na temelju tada važećeg Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (NN, br. 106/99, 63/00, 140/05 i 107/07), a koji nisu ishodili licencu prije stupanja na snagu trenutno važećeg Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima (NN, br. 22/14; dalje: ZMOD) i za kandidate koji nisu obnavljali licencu za upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva
  • položili ispit za stjecanje licence za upravljanje mirovinskim osiguravajućim društvom i koji su ishodili licencu za upravitelja mirovinskim osiguravajućim društvom te istu obnavljali u skladu s odredbama tada važećeg Zakona o mirovinskim osiguravajućim društvima i isplati mirovina na temelju individualne kapitalizirane štednje (NN, br. 106/99, 63/00, 140/05, 107/07 i 114/14) i za kandidate koji su stekli uvjerenje o položenom ispitu za ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva na temelju trenutno važećeg ZMOD-a.


Za sve potrebne informacije možete se obratiti na kontakt:

Aleksandra Bojanić
01/6173-448
aleksandra.bojanic@hanfa.hr