Obavijest o konačnim rezultatima drugog ispitnog roka za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova održanog 16. lipnja 2018.

Dana 3. srpnja 2018. završio je predviđeni rok za uvid u ispite za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova te ovim putem obavještavamo kako kandidati koji su pristupili polaganju ispita u drugom ispitnom roku nisu položili ispit.