Obavijest o internetskim stranicama za usporedbu ponuda u području osiguranja

26.09.2019.

S obzirom na velik broj različitih proizvoda koje nude društva za osiguranje razumljivo je da se postojeći i potencijalni korisnici prije donošenja odluke o kupnji proizvoda o njima informiraju kroz različite kanale, među kojima se u posljednje vrijeme kao jedan od značajnijih i sve poznatijih izvora informacija ističu internetske stranice za usporedbu. Stranice za usporedbu u području osiguranja općenito se i pojednostavljeno mogu definirati kao internetske platforme koje na jednom mjestu nude mogućnost usporedbe raznih proizvoda i ponuda na tržištu osiguranja prema različitim kriterijima.

Stranice za usporedbu nisu specifične samo za sektor osiguranja, već se koriste i u drugim djelatnostima povezanima s trgovinom i pružanjem usluga. Značaj tih stranica za potrošače ogleda se ponajprije u razmjerno jednostavnom pregledu i usporedbi većeg broja proizvoda koje nude različiti pružatelji usluga, što povećava transparentnost tržišta i konkurenciju među ponuđačima te u konačnici može rezultirati i nižim cijenama za potrošače. No, uza sve nedvojbene prednosti takvih stranica postoji mogućnost da potrošači, oslanjajući se na takve internetske stranice prilikom odabira i kupnje proizvoda, ne prime nužno sveobuhvatne, kvalitetne, pa čak i istinite informacije. Naime, korisnici financijskih usluga često nisu upoznati s obilježjima proizvoda odnosno usluge koju namjeravaju koristiti, kao ni s podacima o tome tko je ovlašten nuditi takve proizvode i usluge i koji su mogući rizici njihova korištenja. Hanfa stoga upućuje korisnike takvih usluga/potrošače da uzmu u obzir i spomenute moguće rizike njihova korištenja.

Potrošači koji na temelju informacija dobivenih sa stranica za usporedbu formiraju odluku o kupnji proizvoda osiguranja trebaju obratiti posebnu pažnju na sljedeća obilježja koja trebaju biti jasna i istaknuta na lako dostupnom i vidljivom mjestu na internetskoj stranici za usporedbu s ciljem:

 1. isticanja transparentnosti i izbjegavanja mogućnosti sumnji u sukob interesa na stranici trebaju biti jasno navedeni
  • svi subjekte uključene u ponudu financijskih proizvoda/usluga koje se na stranici oglašavaju, kao i njihov poslovno-pravni odnos
  • tko je distributer financijskog proizvoda/usluge koje se nudi na stranici, kad je primjenjivo
  • tko je osiguratelj
  • tko je vlasnik stranice, a tko održava stranicu te postoje li još neki subjekti uključeni u rad ili sadržaj stranice (npr. proizvođač programskog rješenja koji može biti u poslovnom ili vlasničkom odnosu s nekim društvom za osiguranje ili vlasnikom stranice)
  • kome se korisnik može obratiti u vezi s pritužbama i pitanjima povezanim sa sadržajem stranice i proizvodima dostupnima na stranici
  • koji su mogući mehanizmi rješavanja potencijalnih prijepora 
 1. jasnog i nedvojbenog prikazivanja karaktera internetske stranice na stranici treba biti istaknuto
 • nudi li stranica isključivo informacije o proizvodima i uslugama te njihovu usporedbu ili se putem stranice proizvod može i kupiti
  • ukoliko se putem stranice može ugovoriti određeni proizvod, stranica treba sadržavati cijenu proizvoda ili popust na cijenu ugovora o osiguranju te informacije potrošačima sukladno čl. 432. Zakona o osiguranju
  • komercijalni karakter stranice (ako je riječ o komercijalnoj stranici potrebno je navesti model njezina financiranja npr. oglasi, donacije, određeni model provizije i sl.) 
 1. s namjerom izbjegavanja sumnji u zavaravajuće oglašavanje na stranici treba biti istaknuto
  • opseg tržišta osiguranje koje stranica pokriva (nudi li proizvode svih društava za osiguranje koja posluju u Republici Hrvatskoj ili samo nekih te navesti o kojim je društvima riječ, pri čemu napominjemo kako u Republici Hrvatskoj preko načela „passportinga“* posluju i društva za osiguranje koja nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj)
  • opseg proizvoda, odnosno usluga u određenoj kategoriji osiguranja koji su ponuđeni na stranici (nudi li se određeni tip osiguranja svih društava koja su uključena u ponudu na stranici ili sva društva koja su uključena u ponudu na stranicu preko stranice ne nude sve oblike osiguranja koje inače imaju u ponudi)
  • posebne i povremene marketinške ponude uz jasno objašnjenje njihova značenja 
 1. s namjerom poštenog pristupa prema korisnicima i nepristrane ponude proizvoda odnosno usluga jasno i nedvojbeno na stranici trebaju biti objašnjeni i istaknuti
  • kriteriji koji se uzimaju u obzir, odnosno po kojima se određeni proizvodi rangiraju u ponudi (npr. samo cijena)
  • naknade povezane s kupnjom i korištenjem proizvoda (kome se one isplaćuju uz navođenje ukupnog iznosa troška za potrošača)
  • datum posljednjeg ažuriranja stranice 
 1. osim navedenog, na stranici bi trebale biti jasno istaknute i sve ostale relevantne informacije koje potrošačima mogu dati pojašnjenja povezana s radom i sadržajem stranice (primjerice, daje li otvaranje korisničkog računa na stranici korisniku neke dodatne koristi u odnosu na korisnike koji ne otvore račun, kakvo je postupanje s osobnim podacima prilikom ispunjavanja upitnika koji se često koriste na takvim stranicama, može li se i na koji način sklopiti ugovor o osiguranje preko te stranice i sl.)

 

Hanfa osobito skreće pažnju na odredbe Zakona o osiguranju (Narodne novine 30/15, 112/18) i drugih propisa primjenjivih na distribuciju osigurateljnih proizvoda te dužnost postupanja u skladu s istima.

Osnovna namjera ove objave je dodatno informirati potrošače o ovoj temi jasnim i razumljivim jezikom bez referiranja na zakonske odredbe, a kako bi se potrošačima pomoglo pri utvrđivanju transparentnosti internetskih stranica s kojih preuzimaju informacije i donose potrošačke odluke.

Napominjemo kako su subjekti iza za stranica koji po svojoj prirodi spadaju pod odredbe Zakona o osiguranju u dijelu distribucije osiguranja dužni postupati po većini istaknutih navoda, s obzirom da proizlaze iz zakonskih obveza.

* Danom pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji na snagu su stupile odredbe zakonodavnog okvira iz područja financijskih usluga koje omogućuju pružateljima financijskih usluga s odobrenjem nadležnog regulatora država članica EU-a da svoje usluge pružaju izravno i na području Republike Hrvatske (tzv. „passporting“). Relevantne direktive EU-a (a koje su implementirane u hrvatsko zakonodavstvo) omogućuju da i hrvatski pružatelji usluga pod istim uvjetima posluju i u drugim državama članicama EU-a. Hanfa na svojim internetskim stranicama objavljuje popis onih pružatelja usluga iz drugih država članica za koja je, u skladu sa zakonom propisanom procedurom, zaprimila obavijest o namjeri pružanja usluga i u Republici Hrvatskoj.

** Regulativa iz područja osiguranja dostupna je ovdje: https://www.hanfa.hr/trziste-osiguranja/regulativa/zakoni-i-drugi-propisi-te-op%C4%87e-smjernice/