Obavijest distributerima osiguranja i/ili reosiguranja u vezi s objavom statusa posrednika (aktivan / neaktivan) u registru ovlaštenih zastupnika u osiguranju, brokera u osiguranju i/ili reosiguranju i sporednih posrednika

 

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) u postupku je ažuriranja registra Ovlaštenih zastupnika u osiguranju, brokera u osiguranju i/ili reosiguranju i sporednih posrednika, uz ostale podatke koje registar treba sadržavati u skladu s člankom 411. stavkom 2. Zakona o osiguranju (Narodne novine, br. 30/15 i 112/18), objavila i status svakog posrednika i sporednog posrednika, ovisno o činjenici obavlja li posrednik trenutačno poslove distribucije osiguranja i/ili reosiguranja.

Statusi su posrednika „aktivan“ i „neaktivan“, pri čemu imaju sljedeće značenje:

Aktivan – ispunjen uvjet primjerenosti, stručnosti i kontinuirane edukacije te obavlja poslove distribucije osiguranja i/ili reosiguranja na temelju ugovornog odnosa s društvom za osiguranje ili društvom za reosiguranje ili društvom za zastupanje u osiguranju ili društvom za brokerske poslove u osiguranju i/ili reosiguranju ili obrtnikom zastupnikom u osiguranju ili obrtnikom brokerom u osiguranju

Neaktivan – ispunjen uvjet primjerenosti, stručnosti i kontinuirane edukacije, ali trenutačno ne obavlja poslove distribucije osiguranja i/ili reosiguranja

VAŽNO: U svrhu objavljivanja ažuriranog statusa svakog posrednika potrebno je da društva za osiguranje, društva i obrti s dozvolom za obavljanje poslova distribucije osiguranja i/ili reosiguranja, HP-Hrvatska pošta d.d., Financijska agencija i kreditne institucije s dozvolom za obavljanje poslova distribucije osiguranja redovito izvještavaju Hanfu o posrednicima koji za njih obavljaju poslove distribucije osiguranja i/ili reosiguranja temeljem ugovora o radu ili nekog drugog ugovornog odnosa. Obavijest treba sadržavati ime i prezime posrednika, njegov registarski broj te datum početka ugovornog odnosa.

Također je potrebno izvještavati i o prestanku ugovornog odnosa između distributera osiguranja i/ili reosiguranja. Obavijest treba sadržavati ime i prezime posrednika, njegov registarski broj te datum kraja ugovornog odnosa.

Navedene podatke potrebno je dostavljati na adresu elektroničke pošte distribucija.osiguranja@hanfa.hr.

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima možete se obratiti Hanfinom Uredu za licenciranje na broj telefona: 01/ 6173 211.