Obavijest - distribucija osiguranja i/ili reosiguranja: Kontinuirana edukacija – 23.2.2021. početak promjene statusa posrednika iz statusa U mirovanju u status Brisan – BRISANJE IZ REGISTRA

Objavljeno: 03. veljače 2021.

Ova se obavijest odnosi na obvezu poštivanja uvjeta stalnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja posrednika iz Registra ovlaštenih zastupnika u osiguranju, brokera u osiguranju i/ili reosiguranju i sporednih posrednika (dalje u tekstu: Registar) u trajanju od minimalno 15 sati godišnje, pri čemu se pojedina godina za ispunjavanje uvjeta kontinuirane stručnosti računa za svakog pojedinog posrednika od dana i mjeseca njegova prvog upisa u Registar (dalje u tekstu: edukacijska godina). Navedenu obvezu Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) počela je pratiti 23.2.2019., s time da se od 23.2.2020. provjera ispunjavanja uvjeta kontinuirane stručnosti provodi na način da je posrednicima koji nisu ispunili navedeni uvjet promijenjen status u status U mirovanju.

Posrednik kojem je zbog neispunjavanja uvjeta kontinuirane edukacije promijenjen status u status U mirovanju dužan je Hanfi u roku od jedne godine od promjene statusa dostaviti:

  1. prijavu za ponovni upis u registar
  2. dokaz da ispunjava uvjet iz članka 412. stavka. 4. točke 3. Zakona o osiguranju (uvjet primjerenosti), i
  3. dokaz da za tu godinu ispunjava uvjete iz članka 422. stavka 2. Zakona o osiguranju (uvjet stručnog osposobljavanja i usavršavanja).

Nakon primitka dostavljene prijave s propisanom dokumentacijom te nakon što utvrdi da je prijava osnovana, Hanfa posredniku vraća raniji status u Aktivan/Neaktivan, s time da se posredniku edukacijska godina i dalje računa od dana i mjeseca njegova prvog upisa u registar.

Slijedom navedenoga, obavještavamo vas da će Hanfa 23.2.2021. započeti s brisanjem iz Registra posrednika koji ni u roku od godine dana od promjene statusa u status U mirovanju, nisu dostavili urednu prijavu za ponovni upis u registar s propisanim dokazima (navedenim pod 2. i 3.) te im je status u trenutku isteka godine dana od promjene statusa još uvijek U mirovanju. 

Navedenu formalnu promjenu statusa Hanfa će provoditi u roku od 15 dana od dana završetka edukacijske godine svakog pojedinog posrednika s datumom isteka te godine.

Primjeri radi lakšeg razumijevanja

Slučaj 1

  • dan i mjesec prvog ovlaštenja posrednika - 23.2.
  • do 22.2.2020. posrednik nije ispunio uvjet kontinuirane edukacije te mu je status promijenjen u status U mirovanju
  • prijavu za ponovni upis s propisanom dokumentacijom posrednik nije podnio najkasnije do 22.2.2021.

U roku od 15 dana provest će se formalna promjena statusa iz statusa U mirovanju u status Brisan.

Slučaj 2 (analogno se primjenjuje za ostale datume)

  • dan i mjesec prvog ovlaštenja posrednika - 20.4.
  • do 19.4.2020. posrednik nije ispunio uvjet kontinuirane edukacije te mu je status promijenjen u status U mirovanju
  • prijavu za ponovni upis s propisanom dokumentacijom posrednik nje podnio najkasnije do 19.4.2021.

U roku od 15 dana provest će se formalna promjena statusa iz statusa U mirovanju u status Brisan.

Brisanjem posrednika iz registra (promjenom statusa iz statusa U mirovanju u status Brisan) posrednik propisane uvjete više ne može ispuniti pohađajući edukacije. Radi ispunjenja uvjeta za ponovni upis u registar može podnijeti prijavu za polaganje ispita u skladu s člankom 412. stavkom 3. Zakona o osiguranju.

Provjeru nalazite li se u Registru možete izvršiti direktnim uvidom u internetski Registar ovlaštenih zastupnika u osiguranju, brokera u osiguranju i/ili reosiguranju i sporednih posrednika, koji je javan i nalazi se na Hanfinoj internetskoj stranici https://www.hanfa.hr/trziste-osiguranja/registri/zatupnici-u-osiguranju/.

U slučaju potrebe za dodatnim pojašnjenjima možete se obratiti na adresu elektroničke pošte distribucija.osiguranja@hanfa.hr ili na broj telefona 6173 282 ili 6173 211.