Mjesečno izvješće za studeni 2017.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavila je Mjesečno izvješće za studeni 2017. godine.

Izvješće sadrži podatke o poslovanju mirovinskih i investicijskih fondova, društava za osiguranje i leasing društava te podatke o tržištu kapitala.

U  izvješće su uključeni tablični prikazi i grafikoni o broju korisnika i broju ugovora za mirovinsko osiguravajuće društvo i skraćeni prikazi za agregiranu bilancu, račun dobiti i gubitka i volumen transakcija faktoring društava .

Cjelovito izvješće dostupno je pod poveznicom Publikacije/Mjesečna izvješća.