Komunikacija Europske komisije o Brexitu: završne pripreme povezane s povlačenjem Ujedinjenog kraljevstva iz Europske unije 1. studenog 2019.

13.9.2019.

Europska komisija objavila je 4. rujna 2019. novu komunikaciju o stanju priprema za Brexit gdje se dionicima naglašava da ne mogu računati na novi produžetak roka koji bi odgodio povlačenje UK iz EU-a. Sukladno postignutom dogovoru, predviđeni rok za izlazak UK-a iz EU je 31. listopada 2019. godine.

U pogledu financijskih usluga, Europska komisija poziva društva za osiguranje i ostale pružatelje financijskih usluga ako već nisu, da dovrše svoje pripremne mjere do 31. listopada 2019.

Europska komisija je 19. prosinca 2018. godine osvojila ograničeni broj mjera za ovakav scenarij što uključuje dvije vremenski ograničene odluke o ekvivalentnosti što će omogućiti pružateljima usluga iz EU27 da prenesu svoje ugovorne odnose na pružatelje usluga koji će moći nastaviti svoje aktivnosti unutar EU27. Prva odluka dozvoljava Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) da privremeno prizna središnje druge ugovorne strane iz UK-a čime im se omogućuje da nastave pružati usluge u EU27. Ova odluka prestaje biti na snazi 30. ožujka 2020. godine.

Druga odluka privremeno dopušta središnjim depozitorijima vrijednosnih papira nastavak pružanja usluga bilježnika i središnje usluge održavanja operaterima u EU27. Ova mjera prestaje biti na snazi 30. ožujka 2021. Dodatno, Europska komisija je usvojila dvije delegirane uredbe kako bi omogućila operaterima iz EU27 koje imaju nepodmirene ugovore s financijskim izvedenicama, da mogu zamijeniti drugu ugovornu stranu koja je iz UK s onom iz EU27 unutar 12 mjeseci od Brexita čime navedeni ugovori ne gube svoj trenutni bonitetni status.

Europska komisija smatra da su društva koja pružaju financijske usluge u velikoj mjeri spremni na Brexit bez sporazuma te smatra da nije potrebno usvajanje dodatnih mjera. Europska komisija će nastaviti s procjenom stanja na financijskim tržištima i nakon datuma izlaska te odlučiti sukladno legislativi koja je na snazi o uvjetima za priznavanje središnjih ugovornih strana iz trećih zemalja.

Uzevši u obzir izrazitu podijeljenost u UK-u oko pitanja Brexita i s obzirom na nedavna događanja u parlamentu i dalje je teško predvidjeti konačan modalitet i datum izlaska UK-a iz Europske unije.

Dokument možete preuzeti ovdje.