Izmjenama Zakona o tržištu kapitala viši prag za izdavanje prospekta i veće ovlasti Hanfe u segmentu korporativnog upravljanja

Objavljeno: 20. veljače 2020.

Dana 22. veljače 2020. na snagu će stupiti Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu kapitala kojim će biti pojednostavljena procedura izdavanja prospekta za sudionike na tržištu kapitala, ali i dane veće ovlasti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Hanfa) u segmentu korporativnog upravljanja izdavatelja vrijednosnih papira. 

Tako će ubuduće obaveza objave prospekta za javne ponude vrijednosnih papira biti za izdanja od osam milijuna eura na više, dok je do sada ta obaveza postojala za izdanja već od pet milijuna eura na više (u kunskoj protuvrijednosti). Zakonske izmjene propisuju da će, umjesto prospekta, za izdanja vrijednosnih papira emisije od četiri do osam milijuna eura, postojati obaveza izrade informacijskog dokumenta o ponudi, ali ne i prospekta. 

Navedene izmjene donijet će administrativno rasterećenje za izdavatelje te pojeftiniti izdavanje vrijednosnih papira, s obzirom da više neće biti potrebno tražiti odobrenje prospekta za izdanja do osam milijuna eura od strane Hanfe, a istodobno će ulagači kroz informacijski dokument dobiti ujednačene i bitne informacije temeljem kojih će moći donijeti odluku o ulaganju.

„Nadamo se da će ovo pojednostavljenje, ubrzanje i pojeftinjene procedure prilikom izdavanja vrijednosnih papira i povišenje praga za objavu prospekta doprinijeti dodatnom oživljavanju tržišta kapitala te da će one kompanije koje su do sada možda razmišljale o izlasku na tržište kapitala sada biti dodatno motivirane da to doista i učine.“ – ocijenio je tim povodom predsjednik Upravnog vijeća Hanfe, Ante Žigman.

Izmjenama zakona Hanfa će dobiti dodatne ovlasti u segmentu korporativnog upravljanja u kompanijama čiji vrijednosni papiri kotiraju na uređenom tržištu kapitala. Zakonskim dopunama dodatno će se osnažiti korporativno upravljanje izdavatelja bez dodatnih administrativnih ili financijskih tereta, a dorađene su i nadzorne mjere koje Hanfa može izreći kada financijske informacije izdavatelja ne budu izrađene u skladu s relevantnim smjernicama. 

Nedavno doneseni novi Kodeks korporativnog upravljanja definirao je standarde upravljanja i transparentnosti poslovanja za dioničkih društava čije dionice kotiraju na Zagrebačkoj burzi te će doprinijeti povećanju transparentnosti poslovanja društva, a u konačnici i kvalitetnijoj zaštiti ulagatelja. Prvi izvještaji Hanfi temeljem novog Kodeksa bit će zaprimani nakon stupanja na snagu zakonskih izmjena, već tijekom 2020. godine.

Uz navedeno, jedna od značajnijih promjena odnosi se na poslovanje tržišnih posrednike koji obavljaju investicijske usluge zaprimanja i prijenosa naloga za trgovanje jednostavnim financijskim instrumentima ili investicijsko savjetovanje u odnosu na njih.

Zakonske izmjene predviđaju mogućnost da se za tu djelatnost registriraju i obrti (do sada su se za tu djelatnost mogli registrirati samo dionička ili društva s ograničenom odgovornošću), uz pojednostavljeni postupak licenciranja i manje stroge kadrovske i organizacijske uvjete. To će omogućiti primjeren zakonski okvir za tržišne sudionike koji namjeravaju poslovati isključivo na području Republike Hrvatske kao, primjerice, distributeri udjela u investicijskim fondovima ili poslovni partneri investicijskih društava koji trguju dionicama na Zagrebačkoj burzi.

Sve to značit će pojednostavljenje i administrativno rasterećenje, a time i veću konkurentnost na tržištu te dugoročne koristi za klijente.

Uz sve navedeno, zakonske izmjene donose i potrebno usklađivanje s Uredbom (EU) 2017/1129 o prospektu koja predstavlja dio plana Europske komisije za uspostavu unije tržišta kapitala, Uredbom (EU) 2017/2402 kojom su propisani uvjeti pod kojima investicijska društva i kreditne institucije mogu obavljati poslove servisera vezano za poslove sekuritizacije te relevantnim direktivama EU.