Informacija o mirovinskom društvu koje je za svaku kategoriju obveznih mirovinskih fondova ostvarilo najveći prinos prilagođen riziku u 2020. godini

Objavljeno: 15. siječnja 2021.

U skladu s odredbama članka 91. stavaka 3. i 4. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (Narodne novine br. 19/14, 93/15, 64/18, 115/18 i 58/20, dalje: Zakon), ako osiguranik u roku od mjesec dana od uspostavljanja obveznog mirovinskog osiguranja ne odabere mirovinski fond, Središnji registar osiguranika (dalje: REGOS) će ga po službenoj dužnosti rasporediti u mirovinski fond kategorije A, osim ako se isti s obzirom na uvjete iz članka 93. Zakona treba rasporediti u mirovinski fond kategorije B ili mirovinski fond kategorije C.

Na temelju članka 91. stavka 6. Zakona raspored osiguranika će se obaviti na način da svakom mirovinskom društvu pripada udio u ukupnom broju osiguranika koji je jednak kvocijentu broja jedan i broja mirovinskih društava uvećanog za jedan, zaokruženo na dvije decimale, dok se ostatak raspoređuje onom mirovinskom društvu koje je u protekloj godini ostvarilo najveći prinos prilagođen rizikom.

U skladu s odredbom članka 2. stavka 2. Pravilnika o postupanju Središnjeg registra osiguranika i mirovinskih društava prema članovima obveznih mirovinskih fondova (Narodne novine br. 60/14, 135/15, 86/18 i 91/19, dalje: Pravilnik), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga će do 15. siječnja svake godine odrediti za svaku kategoriju obveznih mirovinskih fondova mirovinsko društvo koje je ostvarilo najveći prinos prilagođen riziku u protekloj godini, usporedbom prinosa prilagođenog riziku za mirovinske fondove određene kategorije. REGOS će dobivene izračune za prethodnu godinu primjenjivati pri raspodijeli od 1. veljače tekuće godine do 31. siječnja sljedeće godine. Slijedom svega navedenog, utvrđeno je da je u 2020. godini:

  • najveći prinos prilagođen rizikom, za mirovinski fond kategorije A, ostvarilo mirovinsko društvo PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, Zagreb, Radnička cesta 44;
  • najveći prinos prilagođen rizikom, za mirovinski fond kategorije B, ostvarilo mirovinsko društvo Raiffeisen društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima d.d., Zagreb, Petrinjska 59;
  • najveći prinos prilagođen rizikom, za mirovinski fond kategorije C, ostvarilo mirovinsko društvo PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, Zagreb, Radnička cesta 44.