Hanfa uspješno odgovorila na izazove u COVID-om i potresima obilježenoj 2020. godini

Objavljeno: 21. srpnja 2021.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) objavila je Godišnje izvješće za 2020. godinu koje sadrži informacije o svim poduzetim mjerama i aktivnostima te pregled stanja po sektorima nadzora.

Godina 2020. bila je izazovna. Pandemija koronavirusa dominantno je utjecala na globalna gospodarska i financijska kretanja. Zatvaranje nacionalnih gospodarstava i uvođenje epidemioloških mjera socijalnog distanciranja posljedično je utjecalo na značajno smanjenje gospodarskih aktivnosti u svim zemljama Europske unije pa tako i u Hrvatskoj.

Svjesni da se učinci pandemije neće zadržati samo u 2020., već da će imati višegodišnji utjecaj na gospodarstvo i cijeli financijski sektor, kao odgovoran i fleksibilan regulator Hanfa je promptno reagirala kroz mjere poput produljenja rokova dostave pojedinih izvješća, ublažavanja zahtjeva za izvješćivanje i usmjeravanja supervizorskih aktivnosti na posredni nadzor s ciljem da olakša rad i rastereti resurse subjekata nadzora kako bi se i oni mogli prilagoditi novonastaloj situaciji.

„U 2020. naša pozornost i djelovanje više nego uobičajeno bili su usmjereni na osiguranje kontinuiteta i stabilnosti poslovanja naših subjekata nadzora s obzirom na izazove pandemije i potresa“, rekao je predsjednik Upravnog vijeća Hanfe Ante Žigman, naglasivši kako su na eskalaciju pandemije COVID-19 najbrže i najsnažnije reagirala financijska tržišta. „Naša je prva interventna mjera u cilju zaštite interesa ulagatelja bila privremeno zaustavljanje trgovanja na Zagrebačkoj burzi. U drugoj polovici godine, uz doprinos i nositelja ekonomske i monetarne politike, ostvaren je cilj očuvanja vrijednosti imovine osiguranika. Leasing društvima uputili smo preporuku da privremeno zaustave naplatu potraživanja te da pokušaju putem reprograma ili moratorija postići dogovor s primateljima leasinga, dok je društvima privremeno eliminirana obveza formiranja ispravka vrijednosti. Razorni potresi značajno su utjecali na poslovanje društava za osiguranje, a njihova visoka kapitaliziranost i likvidnost očuvana je mjerom zabrane isplate dobiti“, istaknuo je Žigman u svom osvrtu na prošlu godinu.

Hanfa je u fokusu imala i osnaživanje financijske pismenosti hrvatskih građana te je pokrenula posebnu edukativnu internetsku stranicu pod nazivom “Novac za sutra”.

Prijelaz na digitalno poslovanje financijskog sektora ubrzan je što za sobom nosi značajne tehnološke rizike pa je zbog potrebe za pojačanim upravljanjem rizikom od pranja novca i financiranja terorizma u Hanfi osnovana i posebna organizacijska jedinica. Važno je istaknuti i aktivno sudjelovanje u radu domaćih i međunarodnih institucija i udruženja.

Zakonodavni okvir održivog financiranja imperativ je održive budućnosti. Način na koji se pojedino poduzeće odnosi prema klimatskim promjenama, zaposlenicima, kupcima i dobavljačima te kakva je kultura korporativnog upravljanja određuju da nam je pogled na sektor financijskih usluga i dalje dominantno usmjeren prema naprijed, gdje sve više gledaju i potencijalni investitori.

U 2020. Hanfa je ostvarila pozitivan rezultat poslovanja te je u skladu s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga višak prihoda nad rashodima u iznosu od 2,9 mil. kuna 9. ožujka 2021. uplatila u državni proračun.

Godišnje izvješće dostupno je ovdje.     

Aktivnosti Hanfe u 2020. godini