Hanfa upozorava na seminare i poslovanje društva Eaconomy Limited.

Objavljeno: 5. veljače 2020.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je obavljajući nadzorne aktivnosti primijetila kako se u Zagrebu održavaju seminari na kojima prodajni agenti ili druge povezane osobe prezentiraju poslovanje društva Eaconomy Limited. Sukladno podacima koji su dostupni na stranici www.eaconomy.com radi se o društvu s uredima u Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama.

 

Prema javno dostupnim podacima, takve osobe s područja Republike Hrvatske putem navedenih seminara kao i putem Interneta/Youtube kanala nude hrvatskim građanima informacije o tome kako pristupiti Forex tržištima (tržišta na kojima se trguje valutnim parovima), pri čemu se, uz novčanu naknadu, potencijalnim klijentima nude i alati/programi koji daju signale odnosno obavještava korisnike usluge o prilikama za kupoprodaju valuta na tržištu. Potencijalnim klijentima se u takvoj komunikaciji prezentiraju navodni primjeri klijenata koji uporabom usluga/proizvoda navedenog društva ostvaruju veliku dobit, pri čemu se ne ističu povezani rizici s trgovanjem.

 

Kako bi se upotrijebili alati/proizvodi društva vezano uz trgovanje Forexom, potencijalni klijenti upućuju se na investicijska/brokerska društva koja nude trgovanje izvedenim financijskim instrumentima, prvenstveno tzv. CFD-ovima čija odnosna imovina mogu biti različiti valutni parovi.

 

Hanfa ovim putem upozorava javnost kako društvo Eaconomy Limited:

  • nema odobrenje Hanfe poslovati kao investicijsko/brokersko društvo odnosno pružati usluge trgovanja financijskim instrumentima ili savjetovanja u vezi s istima;
  • nema odobrenje poslovati kao vezani zastupnik (osoba koja promovira usluge drugog investicijskog/brokerskog društva);
  • nije ispunilo zakonski propisane uvjete sukladno kojima bi kao inozemno investicijsko društvo pružalo investicijske usluge u Republici Hrvatskoj.

Hanfa poziva ulagatelje s područja Republike Hrvatske na povećani oprez prilikom stupanja u poslovni odnos s navedenim društvom izravno ili putem prodajnog osoblja društva. Hanfa nije nadležna za nadzor zakonitosti poslovanja istog, niti može utjecati na zaštitu prava i interesa ulagatelja koji poslovni odnos uspostavljaju s takvim osobama.

 

Dodatno, Hanfa poziva ulagatelje na oprez prilikom stupanja u poslovni odnos s preporučenim investicijskih/brokerskim kućama budući da ista znaju biti izvan Europske unije.

 

Registri osoba i društava koja imaju odobrenje Hanfe za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti, registar vezanih zastupnika te popis notificiranih pružatelja investicijskih usluga iz drugih država članica Europske unije za izravno pružanje usluga na području Republike Hrvatske dostupni su ovdje.