Hanfa upozorava na neprimjereno oglašavanje i oprez pri trgovanju CFD-ovima

Objavljeno: 9. prosinca 2019.

U okviru obavljanja nadzornih aktivnosti iz svoje nadležnosti Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) je primijetila neprimjereno oglašavanje putem plaćenih članaka u elektroničkim medijima od strane određenih inozemnih brokerskih društava koja nude trgovanje ugovorima za razlike (CFD-ovima) na području Republike Hrvatske.

U pojedinim takvim plaćenim člancima spominje se jednostavna i brza zarada na trgovanju CFD-ovima, naglašava se neograničen potencijal zarade, a sve je popraćeno fotografijama veće količine novca, luksuznih sportskih automobila, ljudi u skupim odijelima i sl. Takav način komunikacije nije zakonit budući da može dovesti javnost u zabludu oko očekivanja uspješnosti trgovanja takvim financijskim instrumentima.

Nadalje, takvi članci znaju sadržavati i interaktivne upitnike putem kojih čitatelji odgovaranjem na pitanja bi li kupili ili prodali CFD u nekoj hipotetskoj situaciji dobiju prikaz svoje uspješnosti, odnosno iznos koji bi navodno zaradili na trgovanju CFD-ovima, da su inicijalno uložili određeni novčani iznos. Članci također sadrže i poveznicu na internetsku stranicu brokerskog društva te pozivaju na ostavljanje osobnih podataka u svrhu otvaranja probnog (demo) računa za trgovanje CFD-ovima. Dobit (ili gubitak) ostvarena na takvim probnim (demo) računima na kojim se trguje fiktivnim novcem nije garancija zarade na stvarnom trgovinskom računu na kojem se trguje pravim novcem. Takva upozorenja oko demo računa daju i sama brokerska društva, ali ista upozorenja nisu navedena u samoj reklami.

Osim toga, takvi plaćeni članci često ne sadrže upozorenje o riziku trgovanja CFD-ovima ili isto nije prikazano u obliku i na način koji je propisan Odlukom o trajnom ograničenju stavljanja na tržište, distribucije i prodaje ugovora za razlike (CFD-ova) malim ulagateljima od 25. srpnja 2019. godine (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_07_71_1510.html).

CFD-ovi (ugovori za razlike) su izrazito složeni proizvodi namijenjeni isključivo špekulativnom trgovanju, te je Hanfa 25. srpnja 2019. donijela Odluku o trajnom ograničenju stavljanja na tržište, distribucije i prodaje ugovora za razlike (CFD-ova) malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj u kojoj se ograničava maksimalna razina poluge za određene vrste CFD-ova koji se prodaju malim ulagateljima, propisuje postojanje određenih zaštitnih mehanizama poput zaštite od negativnog salda i zatvaranja svih pozicija kod dosezanja određenih granica ukupnih gubitaka, te propisuje obveza isticanja standardiziranog upozorenja o riziku pri slanju obavijest ili objavljivanju informacija dostupnih malom ulagatelju koje se odnose na stavljanje na tržište, distribuciju ili prodaju CFD-a.

Ulagatelji koji ipak žele trgovati CFD-ovima se dodatno pozivaju da prije stupanja u poslovni odnos s društvom koje nudi trgovanje CFD-ovima, provjere koje društvo stoji iza internetske stranice ili platforme za trgovanje CFD-ovima koja se reklamira, ima li navedeno društvo odobrenje za pružanje investicijskih usluga od strane svojeg matičnog regulatora i nalazi li se na popisu onih pružatelja usluga iz drugih država članica za koja je, sukladno zakonom propisanoj proceduri, Hanfa zaprimila obavijest o namjeri pružanja usluga i u Republici Hrvatskoj (https://www.hanfa.hr/trziste-kapitala/registri/notifikacije-iz-dr%C5%BEava-%C4%8Dlanica-eu/).

Poseban oprez potreban je u slučajevima društava koje dolaze iz zemalja izvan Europske unije, a pogotovo ukoliko je riječ o onima s tzv. egzotičnih otočja jer se često zna raditi o prijevari. Prema važećim propisima brokerska društva izvan Europske unije smiju brokerske usluge u Hrvatskoj pružati malim ulagateljima isključivo putem podružnice osnovane u Republici Hrvatskoj, koja ima odobrenje za rad od strane Hanfe. Napominjemo da u ovom trenutku na teritoriju Republike Hrvatske ne postoji niti jedna takva podružnica, što znači da su ponude za trgovanje prema hrvatskim građanima od strane društava izvan Europske unije nelegalne.

Ulagatelji se upozoravaju da ne nasjedaju na ponude koje su „predobre da bi bile istinite“, obećavaju brzu i laku zaradu, putem probnog (demo) računa ili kratkog upitnika o investiranju ostavljaju dojam jednostavne i brze zarade jer hipotetske situacije iz upitnika i probni (demo) računi ne moraju odražavati stvarno stanje i kretanja na tržištu, a u nekim slučajevima može se raditi i o prijevari.

U slučaju bilo kakvih dvojbi oko legalnosti poslovanja društava koja nude trgovanje CFD-ovima na području Republike Hrvatske, slobodno se obratite Hanfi na e-mail: info@hanfa.hr telefon: 01/6173-200 ili na adresu: Hanfa, F. Račkoga 6, 10000 Zagreb.