HANFA se uskladila s preporukama EIOPA-e o nadzornoj fleksibilnosti u vezi s rokovima za nadzorno izvještavanje i javnu objavu - koronavirus/COVID-19

Objavljeno: 26. ožujka 2020.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) uskladila se s preporukama koje je 20. ožujka 2020. objavilo Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) o fleksibilnosti nadzornih tijela vezanih uz rokove za nadzorno izvještavanje i javnu objavu - koronavirus/COVID-19, s ciljem pružanja operativnog rasterećenja društvima za osiguranje i društvima za reosiguranje omogućavanjem odgode u izvještavanju i javnom objavljivanju podataka u sljedećim slučajevima:

  • Godišnje izvješćivanje za kraj godine, koji se odnosi na 31. prosinca 2019. godine
  • Tromjesečno izvještavanje koje se odnosi na razdoblje prvog tromjesečja 2020. godine
  • Izvješće o solventnosti i financijskom stanju (SFCR) koje se odnosi na kraj godine, a koje se dogodilo 31. prosinca 2019. godine.

EIOPA je izdala ove Preporuke kako bi društva za osiguranje i društva za reosiguranje mogla usredotočiti svoje napore na praćenje i procjenu učinka koronavirusa/COVID-19, kao i na osiguravanje kontinuiteta poslovanja u ovim teškim vremenima.

Preporuke također identificiraju trenutnu situaciju kao „veće promjene“ i stoga ističu potrebu da društva za osiguranje i društva za reosiguranje javno objavljuju odgovarajuće informacije o učinku koronavirusa/COVID-19.

Preporuke se donose u skladu s člankom 16. Uredbe (EU) br. 1094/2010 (Uredba EIOPA) i temelje se na Direktivi 2009/138/EZ (Direktiva o solventnosti II) i smjernicama EIOPA-e i drugim relevantnim instrumentima EIOPA-e.

Više informacija dostupno je na sljedećoj poveznici:

https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-issues-recommendations-supervisory-flexibility-regarding-deadlines-supervisory