HANFA poziva na prijedloge i mišljenja o budućem EU pravnom okviru dijela kripto-imovine (DLT pilot režima)

Vijest objavljena: 2. ožujka 2021.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) poziva sve zainteresirane sudionike kripto tržišta i financijskog tržišta da predlože i komentiraju prijedlog Europske komisije kojim će se u budućnosti urediti regulatorni okvir za tržišnu infrastrukturu utemeljenu na tehnologiji decentraliziranog vođenja evidencije transakcija (tzv. DLT – Distributed Ledger Technology).

Europska komisija bi to područje regulirala posebnom Uredbom o pilot režimu za tržišne infrastrukture koje se temelje na tehnologiji decentraliziranog vođenja evidencije transakcija (DLT Pilot Režim). Usvajanjem navedene uredbe Europska unija želi podržati razvoj inovacija i korištenje novih tehnologija u području financija.

DLT Pilot Režim će postaviti ujednačena pravila za multilateralne trgovinske platforme i sustave za namiru vrijednosnih papira koji u svom radu koriste DLT tehnologiju (decentralizirano vođenje evidencije transakcija). Time bi se stvorio pravni okvir za tržišnu infrastrukturu prilagođenu onom dijelu kripto-imovine koja predstavlja prenosive vrijednosne papire (DLT prenosivi vrijednosni papir).

Kako je trenutno o ovom zakonodavnom prijedlogu rasprava u Radnim skupinama Vijeća Europske unije te u Europskom parlamentu, HANFA želi domaćim sudionicima tržišta pružiti priliku da doprinesu raspravi.

Ovaj regulatorni okvir je prvenstveno namijenjen subjektima koji podliježu MiFID II i MiFIR regulativi, kao i odredbama CSDR-a - tržišnom operateru, investicijskim društvima i kreditnim institucijama koje obavljaju investicijske usluge i aktivnosti, te središnjem depozitoriju vrijednosnih papira. Također, važan je i za institucionalne i profesionalne ulagatelje, kao i za retail ulagatelje, koji bi bili korisnici novog DLT Pilot režima. DLT Pilot režim može biti i od posebnog interesa za izdavatelje na Zagrebačkoj burzi, kao i za subjekte koji bi nudili tehnološka rješenja za korištenje DLT tehnologije u ovom novom režimu. Posebno je važna povratna informacija Zagrebačke burze d.d., Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, investicijskih društava te osoba koje su potencijalno zainteresirane za ulazak u ovaj pilot režim kroz novo licenciranje.

Svi zainteresirani mogu svoje prijedloge poslati osobno ili preko strukovnih udruženja iz financijske industrije, izdavatelja vrijednosnih papira na Zagrebačkoj burzi te udruženja pružatelja tehnoloških rješenja najkasnije do 1. travnja 2021. na mail adresu: digitalfinance@hanfa.hr.

Uz dokument za javno savjetovanje za DLT Pilot režim i obrazac za dostavu komentara, objavljujemo i prezentaciju koja predstavlja kratak pregled cjelokupnog paketa vezanog uz kriptoimovinu i DLT kojega je predložila Europska komisija.

Podsjećamo da je osim DLT Pilot režima, Europska komisija već predložila i usvajanje Uredbe o tržištima kriptoimovine (MiCA) kao cjelovite regulacije tržišta vezanog uz kriptoimovinu, a koja nije dio ovog javnog savjetovanja. MiCA bi se trebala odnositi na sve one koji namjeravaju nuditi kripto-imovinu (tokene) ili tražiti uvrštenje takve imovine na platforme za trgovanje te na sve one koji bi pružali različite usluge posredovanja vezanog uz kriptoimovinu (trgovanje, skrbništvo, zaprimanje i prijenos naloga, savjetovanja o kriptoimovini i drugo) na području EU. Ovim prijedlogom nastoji se osigurati pravni okvir u vezi s kripto-imovinom, podržati tehnološke inovacije te ukloniti eventualne prepreke korištenju novih tehnologija te će se nastojati razviti zajedničko tržište EU u tom segmentu. O tome je HANFA, kao samo jedna od zainteresiranih strana, već ranije održala online panel.

Prezentacija – MiCA i DLT Pilot režim

Dokumentu za javno savjetovanje možete pristupiti ovdje.

Obrazac za dostavu komentara nalazi se ovdje.