Hanfa podnijela optužni prijedlog protiv društva Dalekovod d.d. na temelju nepravilnosti i nezakonitosti utvrđenih u postupku nadzora

Objavljeno: 07. veljače 2022.

S obzirom na brojne upite i predstavke malih dioničara koji su upućeni Hanfi tijekom prethodnih mjeseci, a u vezi sa zbivanjima u društvu Dalekovod d.d. te ulogom i ovlasti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa), Hanfa ovim putem izvješćuje javnost kako je, u skladu s navodima iz Hanfine obavijesti od 10. rujna 2021., Općinskom prekršajnom sudu u Zagrebu podnijela optužni prijedlog protiv društva Dalekovod d.d. na temelju nepravilnosti i nezakonitosti utvrđenih u postupku nadzora. Nezakonitosti se odnose na kršenje obveza propisanih Uredbom (EU) o zlouporabi tržišta, odnosno na neobjavljivanje povlaštene informacije da je Društvo zaprimilo iskaze interesa za sudjelovanje u financijskom restrukturiranju i da je odlučilo voditi pregovore u vezi s financijskim restrukturiranjem s jednim od ponuditelja, a u kojem bi postupku sudjelovao najveći vjerovnik društva.

Što se tiče ostalih okolnosti povezanih s društvom Dalekovod d.d., Hanfa u skladu sa svojim ovlastima nadzire postupanje svojih subjekata nadzora, uključujući i institucionalnih ulagatelja, i ostalih povezanih dionika te u slučaju kada se utvrdi kršenje propisa iz Hanfine nadležnosti, poduzima mjere u skladu sa svojim ovlastima. Napominjemo i kako je društvo Dalekovod d.d. obveznik dostave propisanih informacija u javno dostupni Službeni registar propisanih informacija (tzv. SRPI), koji je dostupan na internetskim stranicama Hanfe, kao i Zagrebačkoj burzi.

Ovim putem podsjećamo javnost kako Hanfa nema nadzornih ovlasti povezanih s primjenom odredbi Zakona o trgovačkim društvima niti je nadležna za davanje mišljenja o odredbama tog propisa.