Hanfa objavila brošuru o financijskoj pismenosti

Upravljanje osobnim (i kućnim) financijama u današnje je vrijeme sve zahtjevnije. Bez obzira na to radi li se o podmirivanju trenutnih potreba i obaveza, štednji ili ulaganju s ciljem ostvarivanja zarade, upotrebi nekog financijskog proizvoda/usluge ili nekom načinu akumuliranja sredstava za određenu namjenu, posjedovanje znanja i korištenje vještina za upravljanje financijama od velike je važnosti za svakog pojedinca. Pojedinci svakodnevno  donose razne odluke povezane s upravljanjem financijama, a da se o tim odlukama možda uopće ne razmišljaju u kontekstu financijske pismenosti. Neke od tih odluka ne moraju nužno imati poseban utjecaj na pojedinca, no neke sa sobom donose obaveze koje mogu znatno i dugoročno definirati njegovu kvalitetu života.

S namjerom da jednostavnim i razumljivim jezikom široj javnosti objasni i približi važnost financijske  pismenosti, opiše ulogu i ovlasti nadzornog tijela te na jednom mjestu prikaže svoje dosadašnje aktivnosti na području financijskog  opismenjavanja, Hanfa je na svojim internetskim stranicama objavila edukativnu brošuru pod nazivom „Financijska pismenost“.

Objava brošure predstavlja nastavak Hanfinih aktivnosti u vezi s financijskim opismenjivanjem javnosti koji su u zadnjih nekoliko godina obuhvatili neke od sljedećih aktivnosti:

Hanfa će i u budućnosti nastaviti s aktivnostima usmjerenim široj javnosti s obzirom na to da je financijska edukacija dugotrajan proces čiji efekti često nisu vidljivi odmah pa je aktivnosti u vezi s financijskim opismenjavanjem potrebno provoditi kontinuirano, a s ciljem dosega što više dobnih skupina.