HANFA obavijest o primjeni odredbi Smjernica o izvješćivanju nadležnih tijela u skladu s člankom 37. Uredbe o novčanim fondovima

Objavljeno: 31. kolovoza 2020.

Na temelju članka 3. stavka 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine, br. NN 126/2019.) i članka 3. stavka 2. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (Narodne novine, br. NN 126/2019), HANFA se dana 28. kolovoza 2020. Europskom nadzornom tijelu za tržišta kapitala (ESMA) očitovala o tome da se obvezuje od 27.08.2020. u cijelosti pridržavati odredbi Smjernica o izvješćivanju nadležnih tijela u skladu s člankom 37. Uredbe o novčanim fondovima.

Smjernice se odnose na:

  • na nadležna tijela,
  • novčane fondove,
  • upravitelje novčanih fondova u smislu Uredbe o novčanim fondovima.

Ove se smjernice temelje na članku 16. stavku 1. Uredbe o ESMA-i. Ciljevi su ovih smjernica uspostaviti dosljedne, učinkovite i djelotvorne nadzorne prakse te osigurati zajedničku, jedinstvenu i dosljednu primjenu članka 37. Uredbe o novčanim fondovima i Provedbene uredbe o izvješćivanju. Osobito se nastoje dati smjernice o sadržaju polja obrasca za izvješćivanje iz Priloga Provedbenoj uredbi o izvješćivanju.

Smjernice propisuju sadržaj polja obrasca kojim se nadležna tijela izvještavaju sukladno članku 37. Uredbe o novčanim fondovima.

Propisuje se obveza upraviteljima novčanih fondova izvještavati nadležna tijela o novčanom fondu kojim upravljaju i to:

  • dinamika dostave izvješća,
  • informacije o novčanim fondovima koje izvješće mora sadržavati kao što su podaci o vrsti i karakteristikama fonda, imovini u portfelju fonda, rezultatima testiranja otpornosti na stres i obvezama fonda,
  • za novčane fondove s NAV-om niske volatilnosti propisane su dodatne informacije koje se moraju dostaviti u izvješću.

Rok za podnošenje izvješća nadležnom tijelu je 30 dana nakon završetka odgovarajućeg tromjesečja/godine.

Nadležna tijela prosljeđuju ESMA-i sve informacije primljene u skladu s ovim člankom najkasnije 30 dana od završetka tromjesečnog razdoblja izvješćivanja.

Smjernice su dostupne na internetskim stranicama ESMA-e: Smjernice o izvješćivanju nadležnih tijela-čl.37. Uredba o novčanim fondovima