Hanfa naložila društvu LUXURY REAL ESTATE d.o.o. i osobama s kojima djeluje zajednički da podnesu zahtjev za objavljivanje ponude za preuzimanje društva TEHNIKA d.d.

Vijest objavljena: 1. travnja 2021.

Na današnjoj sjednici Upravnog vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa) doneseno je rješenje kojim se utvrđuje da je za društvo LUXURY REAL ESTATE d.o.o. iz Zagreba, Bojana Horvačića, Borana Poljančića i Zvonimira Zlopašu nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje društva TEHNIKA d.d. iz Zagreba. Rješenjem se nalaže da u roku od 90 dana od primitka rješenja, u skladu sa Zakonom o preuzimanju dioničkih društava, podnesu zahtjev Hanfi za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje tog društva.

U postupku posrednog nadzora Hanfe utvrđeno je da su navedene tri fizičke osobe i pravna osoba djelovale zajednički u odnosu na ciljno društvo TEHNIKA d.d. iz Zagreba, u smislu odredbi Zakona o preuzimanju dioničkih društava te da je za iste 5. srpnja 2019., prelaskom zakonom propisanog praga od 25 posto dionica s pravom glasa, nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje ciljnog društva.

Nadzorom je utvrđeno da je društvo LUXURY REAL ESTATE d.o.o. davalo pozajmice Bojanu Horvačiću i Boranu Poljančiću, a koje su oni zatim koristili za kupnju dionica TEHNIKA d.d. putem investicijskih društava. Društvo LUXURY REAL ESTATE d.o.o., zastupano po Zvonimiru Zlopaši, vodilo je pregovore te kasnije i otkupilo dionice društva TEHNIKA d.d. koje je držalo društvo TEHNIKA ESOP d.o.o.

Tijekom nadzora Hanfe utvrđeno je da je LUXURY REAL ESTATE d.o.o. stekao 37.891 dionicu društva TEHNIKA d.d. od društva TEHNIKA ESOP d.o.o., što predstavlja 20 posto udjela u temeljnom kapitalu, Bojan Horvačić drži 19.921 dionicu, što je 10,51 posto udjela u temeljnom kapitalu, Boran Poljančić drži 8.261 dionicu, odnosno 4,36 posto udjela u temeljnom kapitalu te Zvonimir Zlopaša koji drži 10 dionica što predstavlja 0,00528% udjela u temeljnom kapitalu. To znači da navedene osobe na dan nastanka obveze 5. srpnja 2019. zajedno drže 66.083 dionica društva TEHNIKA d.d., što je 34,87 posto udjela u temeljnom kapitalu, odnosno 34,87 posto dionica s pravom glasa čime je prijeđen kontrolni prag od 25 posto kada prema ZPDD-u nastaje obaveza objavljivanja ponude za preuzimanje.

Osim toga na današnjoj sjednici Upravnog vijeća doneseno je rješenje kojim je utvrđeno da dionička društva: Industrogradnja d.d., Isto d.d. u stečaju i Isto grupa  d.d., svi iz Varaždina, nisu izvršila obavezu upisa dionica izdanih prije stupanja na snagu Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18) u središnji depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu tog Zakona te da su istu obvezu dužna izvršiti bez odgode, a najkasnije u roku od 90 dana od primitka ovog rješenja.

Naime, društva su posljednjih nekoliko godina provodila statusne promjene pri čemu su evidencije o dioničarima vodila na način koji onemogućava njihov upis u središnji depozitorij SKDD-a. Stoga su društva dužna urediti navedeno te izdane dionice upisati u središnji depozitorij SKDD-a, a to će omogućiti točnu evidenciju vlasnika te utjecati na razinu transparentnosti, veće povjerenje sudionika na tržištu kapitala te doprinijeti zaštiti interesa svih dioničara.

Također, tijekom redovnog nadzora Zagrebačke burze d.d. ustanovljena je potreba za unaprjeđenjem pojedinih internih akata Zagrebačke burze d.d. te je na današnjoj sjednici izdano rješenje kojim se nalažu mjere za poboljšanje internih procesa iz područja kibernetičke sigurnosti te upravljanja incidentima i rizicima.

Na današnjoj sjednici donesene su i Smjernice o kriterijima za isplatu dividende društava za osiguranje u 2021. godini. Hanfa Smjernicama upućuje društva za osiguranje na kriterije koje, osim zakonskih preduvjeta za isplatu dividende, trebaju prethodno ispuniti za donošenje odluke o isplati dividende u 2021. godini u skladu s pravilima o upravljanju rizicima. Hanfa prvenstveno poziva društva za osiguranje da se, s obzirom na izvanredne okolnosti u kojima posluju zbog pandemije COVID-19, suzdrže od isplate dividende dok postoji neizvjesnost u trajanju pandemije i procjeni rizika na njihovo financijsko stanje i stabilnost.

Više informacija i detaljnije objave odluka s današnje sjednice možete pročitati ovdje.