Hanfa donijela Smjernice za osiguranja za bolju zaštitu potrošača

Objavljeno: 21. listopada 2020.

Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) na današnjoj je sjednici donijelo Smjernice za obavljanje poslova osiguranja, u cilju bolje zaštite potrošača i poboljšanja poslovnih praksi društava za osiguranje.

Smjernice detaljnije razrađuju postupanje društava za osiguranje tijekom životnog vijeka proizvoda osiguranja, od kreiranja i izrade samog proizvoda preko njegove distribucije i prodaje, do nadgledanja. Izrađene su radi smanjenja rizika od neadekvatnog pristupanja u poslovnim procesima te sprječavanja eventualnih neujednačenosti i nedosljednosti u primjerni zakonskih propisa, bilo od strane društava ili distributera osiguranja.

Društvo i distributeri osiguranja trebaju osigurati da se potrošaču pruže sve propisane predugovorne informacije te da ne dolazi do namjernog propuštanja priopćavanja ključnih podataka, davanja zavaravajućih savjeta ili do pojave bilo kojeg oblika nesavjesnog i neetičnog ponašanja, kao što je primjerice, sukob interesa.

Primjerice, smjernice između ostalog navode da prilikom prodaje proizvoda treba voditi računa o najboljem interesu potrošača te se taj interes nikako ne smije podrediti interesu prodaje onog proizvoda koji nosi najveću proviziju. Naime, nije prihvatljivo da prilikom prodaje osiguranja dođe do prodaje proizvoda koji nije prikladan za potrošača (tzv. „mis-selling“) odnosno da distributeri budu vođeni prvenstveno motivom ostvarivanja provizije, umjesto najboljim interesom potrošača, u skladu s njegovim zahtjevima i potrebama.

Društvo za osiguranje i distributeri su dužni osigurati i da tijekom prodaje proizvod osiguranja ne bude predstavljen na način da se potrošač dovodi u zabludu u pogledu prikladnosti tog proizvoda za tog konkretnog potrošača ili u vezi sa sadržajem samog proizvoda.

Smjernice definiraju i to da je Društvo u poslovnom procesu, između ostalog, dužno osigurati kvalitetno pružanje informacija prema distributerima osiguranja i to na način da su one odgovarajućeg propisanog standarda, pravovremene, jasne, nedvosmislene i ažurne te takve da distributer iz njih može razumjeti proizvod i pravilno ga postaviti na ciljano tržište te identificirati sve skupine potrošača čijim interesima, ciljevima i karakteristikama proizvod ne odgovara. Društvo, također, distributerima osigurava pružanje informacija kojima se ispunjava obaveza predugovornog informiranja i informiranja o proizvodu osiguranja te druge obaveze prema propisima u odnosu na ciljano tržište.

Smjernice definiraju i postupanja Uprave Društva i višeg rukovodstva koje treba voditi računa i procijeniti učinak postupanja prema potrošačima, pravodobno reagirati na sve promjene ili rizike koje mogu negativno utjecati na potrošače te pokazati da je fer i korektan odnos prema potrošačima dio njihove poslovne kulture.

Izradom navedenih Smjernica HANFA želi doprinijeti uspostavljanju fer i poštenog odnosa prema potrošačima te daljnjem unapređenju dobre poslovne prakse na tržištu osiguranja bez obzira na distribucijski kanal putem kojeg potrošači kupuju proizvod osiguranja.

Smjernice su, kao i druge odluke s današnje, 44. sjednice Upravnog vijeća Hanfe, dostupne ovdje.