F2I konferencija: Ako ne plaćate uslugu vjerojatno ste upravo vi roba

Published: 18 November 2019

Na konferenciji F2I - Future of Fintech&Insurtech održanoj prošloga tjedna u Zagrebu o utjecaju novih tehnologija na financijsko tržište te o zaštiti privatnosti u doba digitalizacije govorili su i predstavnici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa).

Privatnost je bila tema panela na kojem je prvoga dana konferencije sudjelovao direktor Ureda za informacijsku sigurnost Hanfe, Dražen Kramarić koji je tom prilikom naglasio da je GDPR donio nova pravila igre. Tijekom rasprave čula se teza „Ako ne plaćate uslugu, vrlo je vjerojatno da ste u toj transakciji upravo vi roba“, a to je misao s kojom su se složili svi panelisti, govoreći o podacima korisnika. Više je riječi bilo i o Inovacijskom hubu Hanfe putem kojeg svi oni koji trebaju pomoć ili mišljenje o tome kako se nova tehnologija i njihov poslovni projekt uklapaju u regulatorni okvir mogu potražiti pomoć i savjet.

Drugog dana konferencije Filip Šaravanja, koordinator Inovacijskog huba Hanfe govorio je o regulatornom pristupu FinTecu, rizicima i prilikama koje to donosi. Pritom je naglasio da se regulatorni okvir također prilagođava, a kao samo jedan od primjera istaknuo je da nova regulativa u vezi sa sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma obuhvaća i pružatelje usluga u razmjeni i pohrani crypto imovine. Naglasio je da će se od početka sljedeće godine svi oni koji se bave poslom vezanim za kripto imovinu morati registrirati kod Hanfe, u sklopu Zakona o sprečavanju pranja novca.