EU projekt - Održivo financiranje - Unapređenje nadzornih kapaciteta

Objavljeno: 15. svibnja 2023.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa) udružila se s nacionalnim nadležnim tijelima Malte, Poljske i Rumunjske u EU projektu pod nazivom „Održivo financiranje – Unapređenje nadzornih kapaciteta“. Ovaj projekt financira Europska unija putem Instrumenta tehničke podrške (TSI) i u suradnji s Glavnom upravom Europske komisije za potporu strukturnim reformama (DG REFORM).

Regulatorni zahtjevi u području održivog financiranja donose značajne izazove ne samo za financijske i nefinancijske institucije, već i za sama nacionalna nadležna tijela.

Upravo je cilj ovog višedržavnog projekta podržati nacionalna nadzorna tijela u osmišljavanju nadzornog pristupa, suočavanju s izazovima u provedbi složenih i rastućih zahtjeva EU-a za objavljivanje podataka, omogućavanju integracije novih rješenja u postojeće prakse i povećanju razine osviještenosti sudionika na financijskim tržištima.

Nacionalna nadzorna tijela imaju ključnu ulogu u dosljednoj provedbi i primjeni zahtjeva EU-a za objavljivanje i izvještavanje povezano s održivosti. Izgradnja pristupa temeljenog na podacima od strane nacionalnih nadzornih tijela pomoći će u ostvarenju tih ciljeva. Na taj će se način pomoći u ostvarenju transparentnosti tržišta, sprječavanju „greenwashinga” i podršci razvoju zelenih financija u skladu s okvirom EU-a za održivo financiranje.

Više o samom projektu pročitajte u brošuri ovdje.