ESMA upozorenje upraviteljima investicijskim fondovima izloženim korporativnim dužničkim instrumentima te nekretninama

Objavljeno: 17. studenog 2020.

Izvještaj Preporuke ESRB-a vezano uz rizik likvidnosti identificira 5 prioritetnih područja u kojima kako upravitelji investicijskim fondovima tako i nadzorna tijela trebaju provoditi aktivnosti  kojima će se unaprijediti pripremljenost upravitelja potencijalnim budućim šokovima:

  • Kontinuirani nadzor usklađenosti upravitelja s investicijskom strategijom fonda, profilom rizičnosti i politikom otkupa udjela,
  • Kontinuirani nadzor procjene rizika likvidnosti,
  • izvještavanje o profilu likvidnosti fondova,
  • Povećanje dostupnosti i korištenja alata za upravljanje likvidnošću (LMT),
  • Nadzor nad procesom vrednovanja u kontekstu nesigurnosti u vrednovanju.

ESMA naglašava važnost provođenja poslovnih aktivnosti kako bi upravitelji bili spremni na moguće buduće negativne događaje na tržištima povezane s likvidnošću te vrednovanjima u periodima smanjene likvidnosti.

Ovaj Izvještaj je rezultat preporuka ESRB-a iz svibnja 2020. koji upućuje na potrebu koordinacije od strane ESMA-e u odnosu na aktivnosti nacionalnih nadzornih tijela  prema fondovima koji imaju značajnu izloženost korporativnom dugu I nekretninama.

Više informacija dostupno na ESMA internetskim stranicama