ESMA traži kandidate za Interesnu skupinu za tržišta vrijednosnih papira

Vijest objavljena: 6.7.2018.

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) objavilo je poziv kandidatima zainteresiranima za pristup njezinoj Interesnoj skupini za tržišta vrijednosnih papira (SMSG).

SMSG olakšava raspravu između ESMA-e, njezina Odbora nadzornih tijela i zainteresiranih strana u pogledu ESMA-inih zadaća te pruža tehničke savjete u pogledu razvoja ESMA-inih politika. Time se osigurava da zainteresirane strane daju svoj doprinos uspostavljanju tih politika od samog početka.

Rok za prijavu na poziv na iskaz interesa je 6. rujna 2018. godine.

Više informacija o pozivu na iskaz interesa kao i obrazac za prijavu možete pronaći na internetskoj stranici ESMA-e.