ESMA poziva na sudjelovanje u javnoj raspravi u vezi s korištenjem termina povezanih s pojmovima „ESG“ i „održivost/održivi“ u nazivima fondova

Objavljeno: 13. siječnja 2023.

Slijedom objave ESMA-inih Smjernica za korištenje termina povezanih s pojmovima „ESG“ i/ili „održivost/održivi“ u nazivima investicijskih fondova u studenom 2022., ESMA sada objavljuje poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi u vezi s korištenjem termina povezanih s pojmovima „ESG“ i/ili „održivost/održivi“ u nazivima fondova.

Javna rasprava bit će održana 23. siječnja 2023. između 11 i 13h, a prijave za sudjelovanje u raspravi traju do 19. siječnja do kraja dana. Obrazac za prijavu sudjelovanja dostupan je na prethodnoj poveznici.

Javnom raspravom obuhvatit će se sljedeće teme:

  • razlozi pokretanja ove inicijative, od nadzornog informiranja o imenima fondova do predloženih Smjernica
  • pragovi udjela u održivim ulaganjima ili onima koja promiču okolišne i/ili socijalne karakteristike, a koje će morati poštivati fondovi koji u nazivima imaju pojmove „ESG“ i „održivost/održivi“
  • dodatne preporuke za fondove koji u nazivima koriste pojmove „ESG“ i „održivost/održivi“
  • informacije o dosad zaprimljenim komentarima na objavljeni konzultacijski dokument.

S obzirom na iznimnu važnost pitanja održivog financiranja te u cilju postizanja transparentne, usporedive i vjerodostojne komunikacije u vezi s ESG karakteristikama i ciljevima fondova povezanih s održivosti koje ulagateljima nude društva za upravljanje fondovima, Hanfa poziva društva za upravljanje fondovima te druge tržišne sudionike poput ulagatelja, znanstvene zajednice i udruga potrošača na sudjelovanje u ovoj javnoj raspravi i na dostavu komentara na konzultacijski dokument Smjernica, kako direktno ESMA-i tako i Hanfi na adresu sustainablefinance@hanfa.hr.