ESMA podsjeća na odredbe Direktive MIFID II u slučajevima pružanja investicijskih usluga od strane društava koja nisu osnovana ili nemaju sjedište unutar EU

Objavljeno: 18. siječnja 2021.

ESMA je objavila tzv. Public Statement kako bi podsjetila na odredbe Direktive MIFID II u slučajevima pružanja investicijskih usluga građanima ili profesionalnim ulagateljima od strane društava  koja nisu osnovana ili nemaju sjedište unutar Europske unije.

Istekom prijelaznog razdoblja 31. prosinca 2020. dolazi do pojave upitnih praksi u vezi s pružanjem investicijskih usluga – praksi obrnutog nuđenja (engl. reverse solicitation),  usluga koje se inače pružaju isključivo na inicijativu samih klijenata.

Jedan od načina na koji društva pokušavaju izbjeći adekvatnu primjenu odredbi u vezi s obrnutim nuđenjem je

njegovo uključivanje u opće odredbe u Uvjetima poslovanja društava ili korištenje online pop-up “I agree” polja,  označavanjem kojih klijent automatski izjavljuje kako je SVAKA transakcija izvršena na njegov zahtjev.


Podsjeća se kako se u situacijama kada društva iz trećih država na području EU-a promoviraju ili reklamiraju investicijske usluge i aktivnosti, uključujući i pomoćne usluge, kod takvih praksi ne smatra da su one pružene na isključivi/vlastiti zahtjev klijenata i kako navedeno vrijedi bez obzira na to kakve se ugovorne klauzule ili odricanja od odgovornosti (engl. disclaimers) nametali klijentima.

Također se naglašava kako: 

  • pružanje investicijskih usluga na području EU-a bez posjedovanja adekvatnih ovlaštenja izdanih u skladu s propisima EU-a i nacionalnim propisima za posljedicu može imati pokretanje administrativnih ili kaznenih postupaka te primjenu povezanih sankcija te kako
  • ulagatelji neće imati nikakvu zaštitu ako koriste usluge takvih neovlaštenih društava te kako gube zaštitu na koju inače imaju pravo na temelju relevantnih propisa EU-a i nacionalnih propisa, uključujući pravo na naknadu štete  iz sustava naknada štete za ulagatelje.

Informacije dostupne na internetskim stranicama ESMA-e.