ESMA objavila nacrt tehničkih standarda prema EMIR REFIT-u

Objavljeno: 30. prosinca 2020.

Radi se o objavi konačnog izvještaja, koji sadrži nacrte regulatornih i provedbenih tehničkih standarda (RTS i ITS) prema EMIR REFIT-u.

Izvještaj pokriva izvještavanje prema trgovinskim repozitorijima (TR) te procedure rekoncilijacije i validiranja podataka, pristupa podacima od strane nadležnih tijela i registracije TR-ova.

Konačni izvještaj, kao i nacrti RTS-a i ITS-a, u većoj mjeri odražavaju originalni nacrt te se fokusiraju na daljnju harmonizaciju zahtjeva povezanih s izvještavanjem, kao i unaprjeđenja procedura koje koriste TR-ovi i ugovorne strane, a kako bi se osigurala kvaliteta dostavljenih podataka.

Ključni aspekti nacrta uključuju:

  1. Usklađivanje s međunarodnim standardima (CPMI-IOCSO)
  2. End-to-end izvještavanje ISO 20022 XML
  3. Zahtjeve za usklađenim zahtjevima u vezi s dostavom podataka od strane TR-ova
  4. Pojednostavljenje pravila povezanih s proširenjem registracija originalno dobivenih temeljem SFTR-a, a  u vezi s namjerom pružanja usluga prema EMIR-u 
  5. Standardiziranje procesa pristupa podacima od strane nadzornih tijela.

Sljedeći koraci

Nacrti tehničkih standarda dostavljeni su Komisiji, a obveznici izvještavanja te TR-ovi trebali bi se uskladiti s njima u roku od 18 mjeseci od njihove objave u Službenom listu EU-a.

U međuvremenu će ESMA početi raditi na pripremi smjernica povezanih s izvještavanjem prema EMIR REFIT-u, kao i na tehničkoj dokumentaciji, uključujući XML sheme i validacijska pravila, jer želi tržišnim sudionicima dati dovoljno vremena za primjerenu pripremu.

Više informacija dostupno na internetskim stranicama ESMA-e.