ESMA Objavila Finalni izvještaj vezano uz istraživanje tržišnih praksi povezanih sa zahtjevima za povratom poreza po odbitku (WHT reclaim schemes)

Objavljeno: 16. listopada 2020.

ESMA predlaže zakonodavne izmjene kojima bi se nadzornim tijelima država članica dale ovlasti dijeljenja informacija, a poreznim tijelima s ciljem identificiranja različitih shema zahtjeva za povratom poreza.

Također sugerira razradu zakonodavnog okvira usmjerenog na primjenu konzistentnih i usklađenih pristupa prilikom razmjene informacija s poreznim vlastima, a koje nadzorna tijela prikupe tijekom provođenja nadzornih aktivnosti.  

ESMA je razmatrala moguće rješenje navedenog zakonodavnog pitanja na način da se naprave dopune MAR Uredbe te je analiza o istom dostupna ovdje

Finalni izvještaj će biti upućen Europskom parlamentu.