ESMA objava Q&As povezanih s Uredbom o prospektu i Direktivom o transparentnosti vezano uz Brexit i tranzicijsko razdoblje

Objavljeno: 17. studenog 2020.

U objavljenim Q&A-ima se daju informacije u odnosu na odredbe Uredbe o prospektu i Direktive o transparentnosti vezano uz izbor matične države (home member state) te status prospekata odobrenih od strane FCA UK nakon isteka prijelaznog razdoblja.  Također se daju pojašnjenja u odnosu na pragove iz Uredbe o prospektu te procjene profita kod navođenja u prospektima.