ESMA objava Izvještaja o izmjenama MAR uredbe

Objavljeno: 16. listopada 2020.

ESMA je objavila Izvještaj o izmjenama MAR uredbe nakon provedenih javnih konzultaciju tijekom 2019.. Isti predstavlja dubinski pregled funkcioniranja MAR-a od početka primjene u 2016., te će biti na raspolaganju EK-u vezano uz procjenu potrebne revizije ovog zakonodavnog akta.

Preporuke 

Izvještaj sadrži prijedloge preporuka za ciljane izmjene MAR-a, uključivo sljedeće:

 • Market soundings – pojasniti da relevantne MAR odredbe predstavljaju obvezu za potencijalne ulagatelje koji vrše istraživanje tržišta, a koje će ih, ako su u svojim aktivnostima usklađeni s istima, zaštiti od potencijalnih optužbi da su nezakonito otkrivali povlaštene informacije
 • Odredbe o referentnim vrijednostima te obveze po MAR-u u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja: javna objava povlaštenih informacija, transakcije rukovodećih osoba, popis upućenih osoba  
 • Izmjene odredbi vezanih uz povrate po plaćanjima poreza po odbitku (Withholding tax reclaim schemes) – uklanjanje pravnih ograničenja kako bi nadzorna tijela država članica mogla razmjenjivati informacije s poreznim tijelima

Što se tiče spot FX ugovora, ESMA zaključuje kako je potrebno provesti daljnje analize nakon što FX globalni kodeks bude dovršen.

Područja u kojima ESMA daje dodatna pojašnjenja i upute

 • Povlaštene informacije i objave – ESMA će izdati dodatne upute vezano uz primjenu odredbi koje se tiču povlaštenih informacija kao i za specifične scenarije povezane sa situacijama odgođenih objava
 • Pre-hedging – Izvještaj identificira faktore koji mogu biti uzeti u obzir kod procjene da li specifične aktivnosti vezane uz pre-hedging mogu predstavljati rizik za nastanak zlouporabe tržišta i kršenja povezanih pravila ponašanja. Vezano uz navedeno ESMA će u budućnosti razmotriti specifične okolnosti poput onih povezanih s nelikvidnim instrumentima ili s posljedicama pre-hedging aktivnosti na samo tržište.

Dodatno, Izvještaj također pokriva sljedeće teme:

 • Programi otkupa: obveze izvještavanja, pojednostavljenje izvještaja, transparentnost transakcija;
 • Definicija “povlaštene informacija” i njezina učinkovitost u sprječavanju zlouporabe tržišta;
 • Odgoda objave povlaštenih informacija: učinkovitost mehanizma odgađanja i jasnoća relevantnih uvjeta;
 • Istraživanja tržišta: provedivost, opseg definicije, pojednostavljenje postupaka i uvjeta;
 • Popis upućenih osoba: korisnost i sadržaj popisa;
 • Transakcije rukovodećih osoba: prikladnost pragova za objavljivanje transakcija i završni period;
 • Uspostava EU okvira za nadzor knjige naloga za prekogranična tržišta;
 • Prikladnost uvođenja zajedničkih pravila za potrebe svih država članica da uvedu administrativne sankcije za trgovanje na temelju povlaštenih informacija i manipulaciju tržištem;
 • Prekogranična primjena sankcija;
 • Period zadržavanja osobnih podataka.