ESMA je objavila vijest o uvođenju privremene obveze informiranja o neto kratkim pozicijama u dionicama na EU uređenim tržištima iznad 0,1% izdanog kapitala izdavatelja

Objavljeno: 16. ožujka 2020.

ESMA je 16.03.2020. objavila vijest o uvođenju privremene obveze kojom se od tržišnih sudionika zahtjeva da nacionalnim nadzornim tijelima dostavljaju informacije o neto kratkim pozicijama u dionicama kojima se trguje na EU uređenim tržištima ukoliko iste dosegnu ili prijeđu prag od 0,1% izdanog kapitala izdavatelja

ESMA je u suradnji s nacionalnim nadzornim tijelima (NCAs) donijela Odluku o snižavanju praga temeljem kojeg započinje obaveza obavještavanja o neto kratkim pozicijama  i koja stupa na snagu počevši s krajem trgovinskog dana 16.3 2020. Obveza se odnosi na sve fizičke i pravne osobe, neovisno o državi prebivališta.

Ova mjera se smatra mjerom predostrožnosti koja je, s obzirom na izvanredne  tržišne okolnosti  povezane s bolesti COVID-19, neophodna kako bi nacionalna nadzorna tijela mogla adekvatno pratiti razvoj tržišnih događanja, te procijeniti na koji način zauzimanje neto kratkih pozicija utječe na tržište. Primjena ove mjere omogućava eventualno uvođenje strožih mjera ukoliko iste budu potrebne kako bi se osiguralo uredno funkcioniranje EU tržišta, financijska stabilnost te zaštita ulagatelja. ESMA smatra ovu mjeru primjerenom i proporcionalnom u odnosu na trenutni nivo  ozbiljnosti stanja na EU financijskim tržištima.

Ova mjera se ne odnosi na dionice kojima je glavno uređeno tržište na kojem se trguje tom dionicom u trećoj državi. Mjera se također ne odnosi na aktivnosti kojima je cilj stabilizacija tržišta te  održavanje tržišta (eng. market making)

ESMA, u koordinaciji s nacionalnim nadzornim tijelima, nastavlja pratiti kretanja na financijskim tržištima kao rezultat COVID-19 situacije i spremna je iskoristiti svoje ovlasti kako bi osigurala uredno funkcioniranje tržišta, financijsku stabilnost i zaštitu ulagatelja.