ESMA - Ažurirane informacije u vezi s mogućim povlačenjem Ujedinjene Kraljevine iz EU-a - pripreme za mogući „no-deal Brexit“ scenarij 31. listopada 2019.

Vijest objavljena: 11.10.2019.

Dana 7.10.2019. ESMA je objavila ažurirane informacije u vezi s pripremnim aktivnostima koje se tiču korištenja trgovinskih podataka iz ESMA-inih baza podataka, utjecaja „no-deal Brexita“ na primjenu odredaba MIFID/MIFIR i Uredbe o referentnim vrijednostimaESMA-inih operativnih planova u vezi s IT sustavima i bazama podataka za slučaj materijalizacije spomenutog scenarija te drugim pripremnim aktivnostima kao i ranijim objavama dostupnim na ESMA-inoj internetskoj stranici.

O mogućem utjecaju Brexita na hrvatsko tržište kapitala i poslovanje subjekata nadzora Hanfe te informacije koje je Hanfa objavljivala u vezi s Brexitom možete pročitati ovdje.