EIOPA predložila pojednostavljenja kod izračuna kapitalnih zahtjeva

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) podnijelo je Europskoj komisiji 30. listopada 2017. prvi set prijedloga za reviziju pojedinih dijelova Delegirane uredbe o Solventnosti II.

EIOPA predlaže jednostavniji način izračuna SCR kapitalnih zahtjeva kod upotrebe standardne formule. Predložene promjene sastoje se od pojednostavljenja u izračunu rizika kao što su rizik odustanka i rizik smrtnosti. Također, kako bi se smanjila pretjerana ovisnost društava za osiguranje o vanjskim rejting ocjenama prilikom izračuna kapitalnih zahtjeva, EIOPA predlaže imenovanje isključivo jedne kreditne rejting agencije i izračun kapitalnih zahtjeva samo za preostalu ne-složenu imovinu koja podliježe 3. stupnju kreditne kvalitete (tj. BBB rejting ocjene).

EIOPA predlaže uvođenje nove imovinske kategorije za državna jamstva i jamstva koja izdaju lokalne samouprave, a koja nisu uvrštena na uređeno tržište, kako bi se praksa osiguratelja izjednačila s onom iz bankovnog sektora te time osigurala viša razina osjetljivosti izračuna na rizike. Nadalje, u prijedlozima je prepoznata potreba proširenja primjene prospektivnog pristupa i na povezana društva koja ulažu sredstva za račun društava za osiguranje. Također, kod stop-loss ugovora o reosiguranju se predlaže upotreba čimbenika specifičnih za pojedino društvo kako bi bolje odgovarali profilu rizika toga društva. U pogledu tehnika za umanjivanje rizika, EIOPA savjetuje uzimanje u obzir strategije za hedgeing financijskih rizika prema kojima se često mijenja razina izloženosti.

Konačno, EIOPA je analizirala sposobnost odgođenih poreza da podnesu gubitke (LAC DT) na području čitave Europske ekonomske zone (EEA), uključujući i uz njih vezane nadzorne prakse te uobičajene prakse na tržištu osiguranja. Rezultati analize pokazuju da nacionalna nadzorna tijela koriste slične nadzorne prakse kod 75 % od ukupno 100 milijardi eura sposobnosti odgođenih poreza da podnesu gubitke. EIOPA će za potrebe konvergencije nadzornih praksi kod preostalih 25 % LAC DT pružiti dodatna rješenja u veljači 2018. godine.

Prvi set prijedloga nastao je kao odgovor na prve zahtjeve Europske komisije. Drugi set prijedloga biti će usmjeren na analizu dijelova kao što su trošak kapitala u izračunu granice rizika te izračun preuzimanja rizika života i ne-života, rizika katastrofe, obveza po primljenim kreditima bez rejting ocjena i vlasničkih vrijednosnih papira koji nisu uvršteni na uređeno tržište. EIOPA drugi set prijedloga planira podnijeti Europskoj komisiji do veljače 2018. godine.

Prvi set prijedloga Europskoj komisiji dostupan je ovdje.