EIOPA poziva na konzistentnost nadzornih praksi u vezi internih modela

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) je dana 21. prosinca 2017. objavilo Mišljenje o nadzornoj procjeni internih modela koji uključuju dinamičnu prilagodbu za volatilnost (DVA).

Mišljenje je upućeno nacionalnim nadležnim tijelima i u njemu je poseban naglasak stavljen na važnost jedinstvenih nadzornih praksa i pristupa na području cijele Europske unije u vezi uporabe internih modela.

Prilagodba za volatilnost (VA) jedna je od mjera iz „paketa mjera dugoročnih garancija (LTG)“ povezanih uz vrednovanje ugovora o osiguranju koji sadrže dugoročne garancije po Solventnosti II. Cilj uporabe prilagodbe za volatilnost je stabilizacija bilance po Solventnosti II u kraćim razdobljima visoke volatilnosti tržišta uvođenjem dodatnog kamatnog raspona na diskontnu kamatnu stopu koja se koristi za izračun tehničkih pričuva.

U Mišljenju se razmatra uporaba dinamične prilagodbe za volatilnost kod internih modela na način da se dopusti pomicanje prilagodbe za volatilnost u skladu s modeliranim kreditnim rasponom za jednogodišnje razdoblje procjena osnovnih vlastitih sredstava.

Prema procjenama EIOPA-e, modeliranje dinamične prilagodbe za volatilnost je jedno od područja u kojima se treba pojačati proces konvergencije nadzornih praksi.

Kada društva za osiguranje koriste dinamičnu prilagodbu za volatilnost, moraju osigurati postojanje principa razboritosti, što znači da bi internim modelom izračunati SCR morao jamčiti razinu zaštite ugovaratelja osiguranja koja odgovara najmanje onoj koja proizlazi iz „EIOPA-ine metodologije o prilagodbi za volatilnost“.

Potrebno je osigurati holistički pristup nadzorne procjene modeliranja i aspekata upravljanja rizicima što znači da se, s jedne strane,  primjenjuju sva ispitivanja i standardi vezani uz interne modele te da, s druge strane, ne smije biti dozvoljena uporaba ikakvih nepoželjnih poticaja na području upravljanja rizicima.

Kako bi ispunila zahtjeve o objavljivanju podataka, društva za osiguranje i društva za reosiguranje u svojim izvješćima o solventnosti i financijskom stanju (SFCR) moraju dati objašnjenje metodologije primjene dinamične prilagodbe za volatilnost (DVA).

Tekst Mišljenja EIOPA-e dostupan je ovdje.