EIOPA pokrenula tematski pregled o uporabi Big Data na tržištu osiguranja

Vijest objavljena: 10.7.2018.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) pokrenulo je 6. srpnja 2018. tematski pregled na razini Europske unije, a u vezi s uporabom Big Data od strane društava. Ovaj tematski pregled nastavak je na raniji međusektorski pregled uporabe Big Data od strane Europskih nadzornih tijela (ESA) objavljen u ožujku ove godine (pregled dostupan ovdje).

Svrha tematskog pregleda je prikupiti empirijske dokaze u vezi uporabe Big Data od strane društava za osiguranje i posrednika duž čitavog lanca vrijednosti, odnosno pri određivanju cijena, preuzimanju rizika, razvoju proizvoda, upravljanju štetama, prodaji i marketinškim aktivnostima. Naglasak je posebno stavljen na tržišta osiguranja motornih vozila i zdravstvenih osiguranja.

Tematski pregled sadržavati će analize potencijalnih koristi i rizika koji proizlaze iz uporabe Big Data, kako za industriju tako i za potrošače. Posebice, procjenjivati će se novi poslovni modeli i problemi vezani uz kvalitetu podataka, kao i utjecaj na financijsku uključenost i pošteno tretiranje potrošača kroz tehnike profiliranja potrošača te detaljnije procjene rizika.

Prikupljati će se podaci vezani uz nove tipove i izvore podataka kao i analitičke alate rastuće razine sofisticiranosti koje koriste društva za osiguranje i posrednici.

Tematski pregled provoditi će se u uskoj suradnji s nacionalnim nadzornim tijelima s ciljem obuhvaćanja najmanje 60% tržišta osiguranja motornih vozila i zdravstvenog osiguranja svake od država članica. Kvantitativni i kvalitativni ulazni podaci sakupljat će se od tržišta osiguranja, udruga potrošača te nacionalnih nadzornih tijela tijekom srpnja i kolovoza tekuće godine. Objava ključnih zaključaka planirana je u prvom tromjesečju 2019. godine.

Upitnik koji EIOPA planira dostaviti nacionalnim nadzornim tijelima, udrugama potrošača i reprezentativnom uzorku društava za osiguranje dostupan je na stranicama EIOPA-e.