EIOPA objavila Upute o integraciji preferencija održivosti potrošača ili potencijalnog potrošača u ocjenu primjerenosti prema IDD-u

Objavljeno 28. srpnja 2022.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je 20.7.2022. Upute o integraciji preferencija održivosti potrošača ili potencijalnog potrošača u procjenu primjerenosti prema Direktivi o distribuciji osiguranja (IDD). Upute se temelje na Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2021/1257 i cilj im je olakšati njezinu provedbu od strane nacionalnih nadležnih tijela (NCA), kao i od strane društava za osiguranje i posrednika u osiguranju koji pružaju savjete o investicijskim proizvodima temeljenim na osiguranju (IBIP-ovi).

Ove Upute rezultat su javnog savjetovanja EIOPA-e o nacrtu Smjernica o integraciji preferencija održivosti potrošača ili potencijalnog potrošača u ocjenu primjerenosti prema Direktivi o distribuciji osiguranja (IDD) provedenog ranije ove godine. Tijekom javne rasprave brojni su dionici naglasili potrebu za jednostavnijim dokumentom koji je lakše koristiti, a kako bi se olakšalo razumijevanje načina implementacije preferencije održivosti potrošača ili potencijalnog potrošača u ocjenu primjerenosti prema IDD-u. EIOPA je stoga odlučila pauzirati svoj rad na izdavanju Smjernica u skladu s člankom 16. Uredbe o EIOPA-i, kako je prvobitno predloženo za javno savjetovanje, i usredotočiti se na pružanje uputa nadležnim tijelima, osiguravateljima i posrednicima u osiguranju prije primjene novog zakonodavstva prema IDD-u dana 2. kolovoza 2022.

Upute obrađuju sljedeća područja:

  • kako pomoći klijentima da bolje razumiju koncept „preferencije održivosti” i izbore ulaganja koji im stoje na raspolaganju
  • kako prikupiti informacije o preferencijama održivosti od potrošača ili potencijalnog potrošača
  • kako uskladiti preferencije potrošača ili potencijalnog potrošača s proizvodima, na temelju obveze objavljivanja podataka o proizvoda prema Uredbi SFDR (EU 2019/2088)
  • koji su aranžmani potrebni kako bi se osigurala primjerenost investicijskog proizvoda temeljenog na osiguranju, i
  • obuku povezanu s održivim financiranjem i stručnosti koja se očekuje od posrednika u osiguranju i društava za osiguranje koji pružaju savjete o investicijskim proizvodima temeljenim na osiguranju.

EIOPA vodi računa o temeljnoj složenosti regulatornog okvira i stoga je u upute uključila dijagrame i grafičke prikaze kako bi olakšala razumijevanje.

Guidance on the integration of sustainability preferences in the suitability assessment under the Insurance Distribution Directive (IDD) (europa.eu)