EIOPA objavila savjete za implementaciju Direktive o distribuciji osiguranja (IDD)

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je dana 1. veljače 2017. Tehnički savjet za implementaciju Direktive (EU) 2016/97 Europskog parlamenta i Vijeća o distribuciji osiguranja.

Tehnički savjet EIOPA-e određuje zahtjeve za oblikovanje i uvođenje svih vrsta proizvoda osiguranja, okolnosti u kojima bi provizije ili drugi oblici poticaja mogli biti štetni za potrošače, kao i kriterije pod kojima se investicijski proizvodi osiguranja smatraju prikladnima.

Što se tiče poticaja, predloženi kriteriji pružaju smjernice sudionicima na tržištu o mogućim područjima nastanka štetnih učinaka te ni na koji način ne doprinose de facto zabrani primitaka ili isplata poticaja.

Cjelokupni tekst savjeta dostupan je ovdje.