EIOPA objavila mjesečne tehničke informacije o simetričnim prilagodbama troška vlastitog kapitala u okviru Solventnosti II – lipanj 2018.

Vijest objavljena: 6.9.2018.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je dana 6. rujna 2018. ažurirane mjesečne tehničke informacije o simetričnoj prilagodbi troška vlastitog kapitala u okviru Solventnosti II, u odnosu na stanje na kraju lipnja 2018. godine.

Tehničke informacije dostupne su na stranicama EIOPA-e.