EIOPA objavila Dokument za raspravu o metodološkom okviru testiranja otpornosti na stres institucija za strukovno mirovinsko osiguranje

Objavljeno: 02. srpnja 2021.

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je 22. lipnja 2021. dokument za raspravu o metodološkom okviru za testiranje otpornosti na stres institucija za strukovno mirovinsko osiguranje radi savjetovanja s dionicima. Javno savjetovanje o metodološkom okviru potiče aktivni dijalog među nadzornim tijelima, sektorskom industrijom, udrugama potrošača i znanstvenicima. Dokument za raspravu i obrasci za komentare dostupni su ovdje.

Metodološkim okvirom za testiranje otpornosti na stres institucija za strukovno mirovinsko osiguranje utvrđuju se teorijska i praktična pravila, smjernice i mogući pristupi za potporu budućim vježbama testiranja otpornosti na stres tih institucija. Očekuje se da će se tim konceptualnim pristupom povećati učinkovitost testiranja otpornosti na stres, a posebno da institucije za strukovno mirovinsko osiguranje provedu test otpornosti na stres, a nacionalna nadležna tijela i EIOPA potvrde i analiziraju rezultate.

U radu se uvodi okvir za testiranje koji se sastoji od relevantnih analitičkih alata i pristupa koji na odgovarajući način mogu obuhvatiti značajke institucija za strukovno mirovinsko osiguranje s utvrđenim naknadama (Defined Benefit) i onih s utvrđenim doprinosima (Defined Contribution). Primjena različitih alata može se prilagoditi specifičnom cilju ispitivanja otpornosti na stres.

EIOPA poziva dionike da do 22.9.2021. dostave povratne informacije o dokumentu za raspravu na e-mail: CP-21-003@eiopa.europa.eu.